Schade melden

Als u onverhoopt een schade heeft dan vragen wij u dit zo snel mogelijk aan ons te melden. U kunt hiervoor gebruik maken van onze schadeformulieren.

Schadeformulier

U kunt een schade melden door een een schadeaangifteformulier in te vullen. U kunt het volledig ingevulde en ondertekende schadeformulier sturen naar:

Aon Verzekeringen
t.a.v. afdeling Schade
Postbus 3234
4800 DE Breda

U kunt ook contact opnemen met de afdeling Schade van Aon.
Telefoonnummer: 088 - 343 45 50
E-mailadres: claims.nederland@aon.nl