Premies

Een op maat gemaakte polis voor bestuurders in de zorg.

De juristen bij DAS Rechtsbijstand zijn bekend met de juridische dimensie van de zorg en weten wat een bestuurder in de zorg bezighoudt.

De mogelijkheid van vrije advocaatkeuze bij arbeidsgeschillen.

Wilt u ondanks de expertise van de juristen van DAS bij arbeidsgeschillen zelf een advocaat kiezen, dan biedt de polis daarvoor dekking. De dekkingslimiet voor vrije advocaatkeuze bij arbeidsgeschillen bedraagt € 30.000,- (eigen risico € 500,-). De vrije advocaatkeuze geldt overigens alleen voor de verzekerde die lid is van de NVZD, niet voor gezinsleden.

Kosten van ondersteuning door accountants en financieel specialisten zijn meeverzekerd.

Indien u bij arbeidsgeschillen naast juridische bijstand behoefte heeft aan ondersteuning door bijvoorbeeld een accountant of financieel specialist, dan zijn die kosten meeverzekerd (als onderdeel van het totale kostenmaximum). Ook deze uitbreiding geldt alleen voor de verzekerde die lid is van de NVZD, niet voor gezinsleden.

Uw particuliere rechtsbijstand is gratis meeverzekerd.

De polis biedt naast de dekking voor arbeidsconflicten als bestuurder van een zorginstelling ook dekking voor geschillen waarmee u als particulier in aanraking kunt komen. Dit geldt ook voor uw eventuele gezin. Onder de gezinsdekking vallen in ieder geval de verzekeringnemer, diens echtgenoot/-note of partner waarmee verzekeringnemer samenwoont, inwonende (ongehuwde) kinderen of uitwonende (ongehuwde) kinderen die in Nederland een dagstudie volgen.

Scherpe premiestelling.

De premie voor de NVZD Rechtsbijstandverzekering bedraagt inclusief de particuliere dekking € 1.283,40.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting