Rechtsbijstandverzekering

Om u te verzekeren van juridische bijstand in geval van een arbeidsconflict kunt u de NVZD Rechtsbijstandverzekering afsluiten. Een reguliere particuliere rechtsbijstandsverzekering dekt dit risico veelal niet wanneer u statutair bestuurder bent.

De NVZD Rechtsbijstandsverzekering is door Aon specifiek voor NVZD-leden ontwikkeld en ondergebracht bij DAS Rechtsbijstand. De verzekering is primair bedoeld voor advies en juridische ondersteuning bij arbeidsconflicten. Als bestuurder bent u dan ook zelf verzekeringnemer op de polis; u sluit de verzekering zelf af. Het vergoeden van de kosten van deze verzekering kan onderdeel zijn van uw arbeidsvoorwaardenpakket. Dat een dergelijke voorziening nuttig is, blijkt vele malen per jaar.

Onderscheidende kenmerken van de NVZD Rechtsbijstandverzekering

 • De juristen bij DAS Rechtsbijstand zijn bekend met de juridische dimensie van de zorg en weten wat een bestuurder in de zorg bezighoudt.

 • Wilt u ondanks de expertise van de juristen van DAS bij arbeidsgeschillen zelf een advocaat kiezen, dan biedt de polis daarvoor dekking. De dekkingslimiet voor vrije advocaatkeuze bij arbeidsgeschillen bedraagt € 30.000,- (eigen risico € 500,-). De vrije advocaatkeuze geldt overigens alleen voor de verzekerde die lid is van de NVZD, niet voor gezinsleden.

 • Indien u bij arbeidsgeschillen naast juridische bijstand behoefte heeft aan ondersteuning door bijvoorbeeld een accountant of financieel specialist, dan zijn die kosten meeverzekerd (als onderdeel van het totale kostenmaximum). Ook deze uitbreiding geldt alleen voor de verzekerde die lid is van de NVZD, niet voor gezinsleden.

 • De polis biedt naast de dekking voor arbeidsconflicten als bestuurder van een zorginstelling ook dekking voor geschillen waarmee u als particulier in aanraking kunt komen. Dit geldt ook voor uw eventuele gezin. Onder de gezinsdekking vallen in ieder geval de verzekeringnemer, diens echtgenoot/-note of partner waarmee verzekeringnemer samenwoont, inwonende (ongehuwde) kinderen of uitwonende (ongehuwde) kinderen die in Nederland een dagstudie volgen.

 • De premie voor de NVZD Rechtsbijstandverzekering bedraagt inclusief de particuliere dekking € 1.494,98. Dit is exclusief € 18,10 poliskosten en 21% assurantiebelasting.

De belangrijkste rubrieken van de NVZD Rechtsbijstandverzekering


Verkeer

 • Schade en ongeval in het verkeer
 • Aanschaf, reparatie en onderhoud van een motorvoertuig


Consument/ wonen/ sociale verzekeringen/pensioen

 • Koop, verkoop of huur van een eigen woning
 • Verbouwing door een aannemer
 • Levering en/of installatie duurzame producten voor de eigen woning
 • Buren en overheid
 • Koop, verkoop, verhuur, verbouwing van eigen vakantiewoning (alleen Nederland)


Arbeid

 • Ontslag en werkeloosheid
 • Bedrijfsongeval en beroepsziekte
 • Vrijwilligerswerk, maatschappelijke functies zonder inkomen
 • Pensioen
 • Sociale uitkering en overige arbeidszaken

Bestaande particuliere rechtsbijstandsdekking

Wellicht heeft u al een particuliere rechtsbijstandverzekering afgesloten. Het afsluiten van de NVZD Rechtsbijstandverzekering maakt deze rechtsbijstandverzekering overbodig. Met inachtneming van een opzegtermijn kunt u deze polis in de meeste gevallen tussentijds beëindigen. Bij vragen kunt u contact opnemen met Aon Risk Solutions.

Voordelen

Compleet en op maat

 • Speciaal afgestemd op bestuurders in de zorg

Scherpe premiestelling

 • Door gunstige afspraken houden we de premie scherp

Dekking

De belangrijkste rubrieken van de NVZD Rechtsbijstandsverzekering zijn verkeer, consument/ wonen/ sociale verzekeringen/ pensioen en arbeid.

Premies

Onderscheidende kenmerken van de NVZD Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering afsluiten

Heeft u geen NVZD Rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u met het aanvraagformulier de rechtsbijstandsverzekering afsluiten.

Aanvraagformulier »

Veelgestelde vragen

 • Om u bij te staan in een arbeidsgeschil biedt de NVZD in samenwerking met Aon Risk Solutions een rechtsbijstandsverzekering aan van DAS Rechtsbijstand.

 • Om u bij te staan in een arbeidsgeschil biedt de NVZD in samenwerking met Aon Risk Solutions een rechtsbijstandsverzekering aan van DAS Rechtsbijstand.

  De mogelijkheid van vrije advocaatkeuze bij arbeidsgeschillen.

  Wilt u ondanks de expertise van de juristen van DAS bij arbeidsgeschillen zelf een advocaat kiezen, dan biedt de polis daarvoor dekking. De dekkingslimiet voor vrije advocaatkeuze bij arbeidsgeschillen bedraagt EUR 30.000,- (eigen risico EUR 500,-). De vrije advocaatkeuze geldt overigens alleen voor de verzekerde die lid is van de NVZD, niet voor de gezinsleden.

 • Onder de gezinsdekking vallen in ieder geval de verzekeringnemer, diens echtgenoot/-note of partner waarmee verzekeringnemer samenwoont, inwonende (ongehuwde) kinderen of uitwonende (ongehuwde) kinderen die in Nederland een dagstudie volgen.