Bestuurdersaansprakelijkheid

Persoonlijke aansprakelijkheid van zorgbestuurders

Als bestuurder in de zorg neemt u belangrijke en vergaande beslissingen. Het overzien van alle gevolgen is vaak niet eenvoudig, zeker bij een steeds veranderende wet- en regelgeving. Als bestuurder bent u bovendien persoonlijk aansprakelijk voor gemaakte fouten of voor zaken waarvoor u als bestuurder zakelijk verantwoordelijk bent.
Bij een aanspraak komt dan ook direct uw privévermogen in gevaar. Ook anderen lopen dit risico, zoals de leden van het toezichthoudend orgaan op het bestuur, en leden van directie en management.

Bescherming door middel van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders voor door derden geleden schade als gevolg van onjuiste handelingen in de hoedanigheid van bestuurder of toezichthouder.

De NVZD Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is speciaal voor leden ontwikkeld door de NVZD en Aon. Deze verzekering kent zeer uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijke premie.

Vraag offerte aan

Uitgebreide bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor leden van de NVZD

In nauwe samenwerking met de NVZD biedt Aon u de gelegenheid een bestuurdersaansprakelijkheids verzekering af te sluiten tegen zeer uitgebreide voorwaarden en een scherpe premie.

  • Bestuurders, directieleden, managementleden en toezichthouders van de verzekeringnemer en de meer dan 50% deelnemingen van de verzekeringnemer zijn verzekerd.
  • Dekking voor een uiteindelijke schadevergoeding bij aansprakelijkheid
  • Kosten van verweer en rechtsbijstand zijn meeverzekerd. Ook wanneer later blijkt dat de aanspraken ongegrond waren.
  • Juridische bijstand door ervaren en ter zake kundige advocaten. De keuze van de in te schakelen advocaat vindt in nauwe samenspraak plaats.
  • Standaard dekking voor nevenfuncties die worden uitgeoefend op verzoek van de verzekeringnemer.
  • Gratis uitlooptermijn van 6 jaar na beëindiging van de verzekeringvoor gepensioneerde bestuurders, directieleden, managementleden en toezichthouders.
  • Scherpe premiestelling.
  • Flexibele keuze ten aanzien van verzekerde bedragen.

  Het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering door de zorgorganisatie kan onderdeel uitmaken van uw arbeidsovereenkomst.

 • Download via onderstaande knop het aanvraagformulier
  De instelling is verzekeringnemer, en de offerte dient dan ook door de instelling te worden aangevraagd. Nadat Aon uw offerteaanvraag heeft ontvangen, vraagt Aon een drietal geselecteerde verzekeraars een premieopgave te verstrekken. Verzekeraars offreren op basis van door Aon en NVZD opgestelde polisvoorwaarden.

  Vraag offerte aan

  Het risicoprofiel van uw organisatie staat centraal
  Aon vergelijkt de ontvangen offertes en presenteert deze aan u, zodat u een onderbouwde keuze kunt maken. Omdat het van groot belang is dat de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering naadloos aansluit op het risicoprofiel van uw zorginstelling, maakt een adviesgesprek onderdeel uit van het offertetraject.

 • Aon kan een second opinion uitvoeren op de huidige afdekking van het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico van uw zorginstelling. Daarbij wordt beoordeeld of de dekking aansluit op het risicoprofiel van uw organisatie en worden voorwaarden en premiestelling getoetst op marktconformiteit.

Voordelen

Compleet en op maat

 • Speciaal afgestemd op bestuurders in de zorg

Scherpe premiestelling

 • Door gunstige afspraken houden we de premie scherp

Kennis en ervaring Aon

De NVZD heeft Aon benoemd als samenwerkingspartner in verzekeringen. Aon is een van de grotere financiële dienstverleners ter wereld en actief in de gezondheidszorg. Door de inkoopkracht en deskundigheid van Aon kunnen de leden van de NVZD profiteren van scherpe premies, uitstekende dekkingen en goede service.

Binnen Aon houdt een team van specialisten zich fulltime bezig met de advisering rondom het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico en de verzekering daarvan. Zij volgen de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, hoogte van verzekerde bedragen en verzekeringsvoorwaarden op de voet. Dankzij deze aanpak is Aon uitgegroeid tot marktleider op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. In geval van schade kunt u vertrouwen op de begeleiding van ervaren specialisten.