WIA-Verzekeringen

NVKL Metaal & Techniek: CAO gebonden en niet-CAO gebonden leden

Binnen het aanbod van verzekeringen wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijven die wel of niet onder de werkingssfeer van de CAO Metaal en Techniek vallen. Klik op de voor uw van toepassing zijnde situatie voor meer informatie.

CAO gebonden NVKL-leden

Omdat uw bedrijf binnen de CAO Metaal en Techniek valt, geldt de verplichting voor u als werkgever om ten behoeve van uw werknemers een WIA bodemverzekering en een WGA-hiaat verzekering af te sluiten. Deze verzekeringen dient u af te sluiten via MN Services bij NV Schadeverzekering. Daarmee profiteert u van een unieke dekking en van de concurrerende sectorpremies.

Niet CAO gebonden NVKL-leden

Uw bedrijf valt niet onder de werkingssfeer van de CAO Metaal en Techniek.. Toch kunt u profiteren van dezelfde unieke en concurrerende WIA verzekeringen, zoals de WIA Bodem en WGA-hiaatverzekering, maar dan van verzekeraar Bovemij (de risicodrager van NV Schade). De Bovemij-premies zijn overigens hoger dan de premies van de verplichte CAO-verzekeringen bij NV Schadeverzekering, omdat de (CAO)premies gesubsidieerd worden vanuit de sector Metaal.

WGA-Gatverzekering

Bij aanvang bedraagt de WGA uitkering (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) 70% van het laatstverdiende loon. Als men na afloop van een bepaalde periode minder dan 50% van zijn resterende verdiencapaciteit benut, ontvangt de werknemer de WGA-vervolguitkering. Deze uitkering is gebaseerd op het minimumloon, en dat heeft een forse inkomensdaling tot gevolg. De WGA-Gatverzekering biedt een inkomensgarantiea van minimaal 70% van het gemaximeerde SV-loon.

WIA-Excedentverzekering

Zoals eerder vermeld, verzekert de WIA slechts het inkomen tot aan het maximum SV-loon (premieloon). Voor werknemers die meer verdienen, is dat gedeelte van het salaris niet verzekerd. Zij vallen bij arbeidsongeschiktheid terug op een aanzienlijk lager inkomen.
Met de WIA-excedentverzekering verzekert men het inkomen dat boven het maximum dagloon uitgaat. Het is mogelijk het loon tot 70 of 80% aan te vullen.

WIA-Bodemverzekering

Werknemers die door het UWV voor minder dan 35% arbeidsongeschikt worden beoordeeld, ontvangen geen WIA-uitkering van het UWV. Ter compensatie van dit inkomensverlies wordt met deze verzekering het inkomen aangevuld met een vast percentage van 20% gedurende 2 jaar.

Meer informatie

Voor meer informatie of het aanvragen van de verzekeringen kunt u contact opnemen met:

  • Verplichte verzekeringen CAO gebonden leden: MN Services via 070 - 316 0152
  • Niet verplichte verzekeringen: uw contactpersoon bij Aon