WGA Eigenrisicodrager Basisverzekering

Eigenrisicodrager zijn levert flinke besparingen op

Werkgevers kunnen twee keer per jaar eigenrisicodrager worden voor de WGA.De eerste twee jaren bent u wettelijk verplicht het loon van de zieke werknemers door te betalen, maar ook om hen actief te begeleiden bij reïntegratie, met als doel hen zo spoedig mogelijk (geheel of gedeeltelijk) weer aan het werk te krijgen, binnen het eigen bedrijf of daar buiten. Indien de medewerker na die twee jaar nog arbeidsongeschikt is, ontstaat recht op uitkering uit hoofde van de WGA. De meeste ondernemingen zijn publiek verzekerd voor dit risico. Dit houdt in dat arbeidsongeschikte medewerkers een uitkering krijgen van het UWV en dat de werkgever daarvoor een gedifferentieerde premie betaalt.

U kunt als werkgever er ook voor kiezen dit risico voor eigen rekening te nemen, dan bent u WGA-eigen risicodrager. U kiest er dan voor de WGA-uitkeringen aan (ex)werknemers gedurende een periode van maximaal tien jaar voor eigen rekening te nemen en daarvoor een verzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. U betaalt dan wellicht een lagere premie dan bij het UWV en de verzekeraar begeleidt de arbeidsongeschikte medewerker bij reïntegratie, ook na de eerste twee ziektejaren.

Complexe afweging

Kiezen voor eigen risicodragerschap-WGA is met name voor grote werkgevers (Zie uw UWV-beschikking WGA-Gedifferentieerde premie) een complexe afweging, dat grote impact op uw organisatie kan hebben. Het brengt ook een aantal operationele gevolgen met zich mee. Daarnaast is het van zeer groot belang om het zogenoemde inlooprisico goed in kaart te hebben, aangezien dit anders tot mogelijk grote financiële gevolgen kan leiden voor uw onderneming. Om zeker te zijn dat u de juiste keuze maakt kunt u begeleid worden door onze partner, Aon. Uit een onderzoek en financiële analyse volgt een advies of het voor u loont om eigen risicodrager te worden. Aon ondersteunt u vervolgens bij de overgang naar een particuliere verzekeraar.

Meer informatie

Wilt u een verzekering aanvragen of heeft u een vraag?
Neem dan contact op met MN Services via 070 - 316 0152.