Transport-/montageverzekering

De verzekering

De transport-/montageverzekering is een verzekering waarbij de belanghebbende zich verzekert tegen de risico's waaraan machines en soortgelijke objecten tijdens transport worden blootgesteld  waardoor deze beschadigd kunnen raken of zelfs verloren kunnen gaan. De dekking is inclusief schade aan de machines of aan andere eigendommen al dan niet van derden ontstaan tijdens (de-) montageactiviteiten en proefdraaien.

De dekking

De transport/montageverzekering biedt dekking voor beschadiging of verloren aan van machines en  soortgelijke objecten alsmede voor beschadiging of verloren gaan van andere eigendommen al dan niet van derden, tijdens transport en (de-)montagewerkzaamheden. In de verzekeringsovereenkomst worden de voorwaarden vastgelegd waaronder de omvang van de dekking en de premie.

Dekking en eigen risico

DekkingVerzekerd bedrag
per gebeurtenis
Eigen risico
A: Het Werk EUR 1.000.000,00 EUR 750,00
B: Aansprakelijkheid EUR 500.000,00 EUR 1.500,00
C: Schade aan eigen zaken EUR 1.000.000,00 EUR 750,00
Opruimingskosten EUR 100.000,00

Premie

1,20‰ over de omzet met een minimum van € 500,00.
Aanvullende mogelijkheden in overleg met Aon.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Offerte aanvragen

Wij helpen u graag bij het maken van een offerte. U kunt via de mail of telefonisch contact met ons opnemen.

Telefoon: 071 - 364 31 74
E-mail: nvkl@aon.nl