Inventarisverzekering

Verzekering voor schade aan inventaris

Dit is een uitgebreide verzekering voor schade aan inventaris, bedrijfsuitrusting en andere goederen veroorzaakt door brand, lekkage, etc. De dekking geldt voor inventaris in een locatie met een bouwaard van steen met harde dakbedekking.

Dekking & Eigen Risico

Deze verzekering biedt een zeer uitgebreide dekking.

 • Brand, ontploffing, blikseminslag en schade door vliegtuigen
 • Storm (windsnelheid van ten minste 50 kilometer per uur)
 • Olie, hagel en sneeuw
 • Water
 • Het breken van aquaria
 • Het doorbreken van de geluidsbarrière
 • Rook en roet, onvoorzien uit verwarmingsinstallaties
 • Afgevallen of uitgestroomde lading
 • Paarden, vee en huisdieren, als die geen eigendom zijn van de verzekerde
 • Het omvallen van kranen of heistellingen
 • Het breken van de ruiten (schade aan ruiten zelf is niet gedekt)
 • Ongeregeldheden
 • Kappen en snoeien van bomen
 • Aardverschuiving, meteoorstenen
 • Inbraak of poging daartoe
 • Overval, beroving en/of afpersing
 • Aanrijding en aanvaring

Premie

1,75‰

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Premies gelden voor locaties met een bouwaard van steen met harde dekking.

Eigen risico

EUR 250,00 per gebeurtenis.

Uitsluitingen

Waarvoor biedt de verzekering geen dekking?
Schade als gevolg van:

 • Hagel, sneeuw en regen, dat naar binnen is gekomen door openstaande deuren, ramen of luiken
 • Overstromingen (bezwijken van dijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen)
 • Opzet of schade met goedvinden van de verzekerde
 • Molest
 • Atoomkernreacties
 • Aardbevingen of vulkanische uitbarstingen

Afsluiten

U kunt de verzekering aanvragen door het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier naar ons toe te sturen::

Aon Verzekeringen
Postbus 1919
3000 BX Rotterdam

Direct aanvragen