Huurdersbelangverzekering

Huurdersbelang

De huurdersbelangverzekering is voor huurders die de door hen aangebrachte aanpassingen en/of uitbreidingen aan het gehuurde pand willen verzekeren. Deze verzekering is ook bestemd voor eigenaren/bezitters van een gebouw, waarbij de opstal is verzekerd in een vereniging van eigenaren.

Dekking

Deze verzekering biedt een zeer uitgebreide dekking.

 • Brand, ontploffing, blikseminslag en schade door vliegtuigen
 • Storm (windsnelheid van minimaal 50 kilometer per uur)
 • Olie, hagel en sneeuw
 • Water
 • Het breken van aquaria
 • Het doorbreken van de geluidsbarrière
 • Rook en roet, onvoorzien uit verwarmingsinstallaties
 • Afgevallen of uitgestroomde lading
 • Paarden, vee en huisdieren, als ze geen eigendom zijn van de verzekerde
 • Het omvallen van kranen of heistellingen
 • Het breken van de ruiten (schade aan ruiten zelf is niet gedekt)
 • Ongeregeldheden
 • Kappen en snoeien van bomen
 • Aardverschuiving, meteoorstenen
 • Inbraak of poging daartoe
 • Overval, beroving en/of afpersing
 • Aanrijding en aanvaring
 • Premie

  0,75‰

  Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

  Eigen risico

  EUR 250,00 per gebeurtenis.

  Waarvoor biedt de verzekering geen dekking?

  Schade als gevolg van:

  • Hagel, sneeuw en regen, dat naar binnen is gekomen door openstaande deuren, ramen of luiken
  • Overstromingen (bezwijken van dijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen)
  • Opzet of schade met goedvinden van de verzekerde
  • Molest
  • Atoomkernreacties
  • Aardbevingen of vulkanische uitbarstingen

  Afsluiten

  U kunt de verzekering aanvragen door het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier naar ons toe te sturen::

  Aon Verzekeringen
  Postbus 1919
  3000 BX Rotterdam

  Direct aanvragen