Extra kosten

Extra kosten

Met de extra kostenverzekering bent u ervan verzekerd dat u uw werkzaamheden na een calamiteit hoe dan ook kunt voortzetten.

Dekking

U ontvangt een vergoeding voor de extra kosten die u maakt om uw werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan extra uitgaven, zoals de (extra) huur van gebouwen voor de tijdelijke huisvesting, de (extra) huur van bedrijfsuitrusting, inventaris en apparatuur. U kunt de vergoeding maximaal 52 weken ontvangen.

Premie

1,25‰

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Uitkeringstermijn: 52 weken

Afsluiten

U kunt de verzekering aanvragen door het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier naar ons toe te sturen::

Aon Verzekeringen
Postbus 1919
3000 BX Rotterdam

Direct aanvragen