Computerverzekering

Computer

Deze verzekering is bedoeld om de kosten te dekken voor (nieuwe) computerapparatuur (inclusief randapparatuur) bij plotselinge en onvoorziene materiële beschadigingen. Deze verzekering geldt niet voor elektronische agenda’s, PDA’s, foto- en filmcamera’s, beamers en lcd- of plasmaschermen.

Bijzonderheden

Voor de vaststelling van het verzekerde bedrag voor deze verzekering gaan we uit van de nieuwwaarde van de te verzekeren objecten. Per risicoadres moet u het totale verzekerde bedrag opgeven.

Dekking

De computerverzekering dekt plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging van de verzekerde zaken en diefstal.

Verzekerd zijn: pc’s, servers, mainframes, laptops en de bijbehorende randapparatuur.

Uitsluitingen

Waarvoor biedt de verzekering geen dekking?
Schade als gevolg van:

 • Zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien
 • Aardbeving en vulkanische uitbarsting
 • Overstroming
 • Instorten van gebouwen
 • Molest
 • Atoomkernreacties
 • Verduistering en vermissing
 • Schade die met opzet of met goedvinden van de verzekerde is veroorzaakt
 • Slijtage, roest, corrosie, oxidatie
 • Beschadiging door blootstelling aan te hoge temperaturen
 • Beschadiging of verlies van informatiedragers als gevolg van diefstal uit niet afgesloten vervoermiddelen, tenzij dit tijdens laden of lossen is gebeurd

Premie

Categorie I:
Materiële schade EUR 20.000,00
Extra & Rec.kosten EUR 20.000,00
Transport/Verblijf EUR 5.000,00
Premie EUR 100,00
Categorie II:
Materiële schade EUR 35.000,00
Extra & Rec.kosten EUR 30.000,00
Transport/Verblijf EUR 5.000,00
Premie EUR 135,00
Categorie III:
Materiële schade EUR 50.000,00
Extra & rec.kosten EUR 40.000,00
Transport/Verblijf EUR 5.000,00
Premie EUR 175,00

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Eigen risico's

EUR 125,00 voor hardware
EUR 250,00 voor extra en reconstructiekosten
EUR 250,00 voor transport en verblijf

Afsluiten

U kunt de verzekering aanvragen door het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier naar ons toe te sturen::

Aon Verzekeringen
Postbus 1919
3000 BX Rotterdam

Direct aanvragen