Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschade

Wanneer u uw bedrijf niet kunt uitoefenen als gevolg van een gedekte schade aan de gebouwen of de inventaris, duurt het vaak een tijd alvorens u weer op hetzelfde winstniveau zit. Om de gederfde nettowinst te verzekeren en het doorbetalen van vaste lasten op te vangen, kunt u een bedrijfsschadeverzekering afsluiten. Uw financiële continuïteit wordt zo beschermd.

Dekking

De bedrijfsschadeverzekering verzekert de vaste kosten en winstderving als gevolg van schade aan de gebouwen of de inventaris. Het verzekerd bedrag is gebaseerd op de geschatte vaste lasten en netto winst. De maximale uitkeringsduur bedraagt 52 weken.

Premie

0,95‰

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Premies gelden voor locaties met een bouwaard van steen met harde dekking.
Uitkeringstermijn: 52 weken

Afsluiten

U kunt de verzekering aanvragen door het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier naar ons toe te sturen::

Aon Verzekeringen
Postbus 1919
3000 BX Rotterdam

Direct aanvragen