Ziekteverzuimverzekering

Ziekteverzuimverzekering is noodzaak voor de meeste werkgevers

Een ziekteverzuimverzekering is voor de kleinere werkgever (tot 50 medewerkers) zeker geen overbodige voorziening. De loondoorbetalingplicht kan namelijk voor veel werkgevers tot grote problemen leiden.

Alle werkgevers in Nederland zijn in geval van ziekte, wettelijk verplicht het loon van hun medewerkers gedurende de eerste twee jaar voor minimaal 70% door te betalen. Bovendien zijn werkgevers en werknemers samen verplicht, op basis van de Wet Verbetering Poortwachter, het ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken. De focus hierbij ligt op de werknemer, die zo spoedig mogelijk terug op de werkvloer dient te verschijnen.

Ziekteverzuimverzekering noodzakelijk

De kosten van verzuim kunnen zowel voor de kleine als de grote werkgever fors zijn. Negentig procent van de werkgevers ziet ziekteverzuim zelfs als een van de grootste bedrijfsrisico's. Niet zo gek, want naast de kosten van het doorbetalen van het loon, komt ook de bedrijfsproductiviteit in gevaar door afwezigheid van zieke werknemers.

Voordelig verzekerd via uw werkgeversverzekering

Voor al onze leden hebben wij mantelafspraken gemaakt voor ziekteverzuimverzekeringen. Leden krijgen een flinke korting op de premie gecombineerd met uitgebreide voorwaarden.

Meer informatie?

Bel naar de Inkomensdesk op telefoonummer 088 - 810 8176 of stuur een e-mail naar: inkomendesk@aon.nl