WIA-Verzekeringen

WIA-aanvullingen bij Arbeidsongeschiktheid

Sinds 1 januari 2004 dient u uw medewerkers ingeval van ziekte gedurende ten hoogste twee jaar tenminste 70% van het salaris door te betalen. Na twee jaar ziekte bepaalt het UWV aan de hand van de mogelijkheden van de werknemer of er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Is dat het geval, dan ontstaat er recht op uitkering uit hoofde van de WIA wetgeving.

Wij bieden onze leden de mogelijkheid om voor hun werknemers de soms forse teruggang in inkomen als gevolg van arbeidsongeschiktheid, te verzekeren:

  • WGA-Hiaatverzekering
  • WIA-Excedentverzekering

WGA-Hiaatverzekering

Bij aanvang bedraagt de WGA uitkering (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) 70% van het laatstverdiende loon. Als men na afloop van een bepaalde periode minder dan 50% van zijn resterende verdiencapaciteit benut, ontvangt de werknemer de WGA-vervolguitkering. Deze uitkering is gebaseerd op het minimumloon, en dat heeft een forse inkomensdaling tot gevolg.
De basis WGA-Hiaatverzekering biedt, afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage, een aanvulling op de WGA-vervolguitkering tot 70% van het loon, tot maximaal het dagloon Sociale Verzekeringen.
De uitgebreide WGA-Hiaatverzekering biedt een inkomensgarantie van minimaal 70% van het gemaximeerde SV-loon.

Offerte aanvraagformulier WGA-Hiaatverzekering

WIA-Excedentverzekering

De WIA verzekert slechts het inkomen tot aan het maximum SV-loon (premieloon). Voor werknemers die meer verdienen, is dat gedeelte van het salaris niet verzekerd. Zij vallen bij arbeidsongeschiktheid terug op een aanzienlijk lager inkomen.
Met de WIA-Excedentverzekering verzekert men het inkomen dat boven het maximum dagloon uitgaat. Het is mogelijk het loon tot 70 of 80% aan te vullen.

Offerte aanvraagformulier WIA-Excedentverzekering

Goed verzekerd

Wij hebben voor deze verzekeringen mantelovereenkomsten afgesloten voor onze leden. Ieder lid profiteert van hoge kortingen en zeer uitgebreide polisvoorwaarden.

Meer informatie?

Bel naar de Inkomensdesk op telefoonummer 088 - 810 8176 of stuur een e-mail naar: inkomendesk@aon.nl

Documenten

» Service informatie
» Productinformatie

Wat zijn de voordelen?

  • Ook voor medewerkers en hun gezin
  • Eén aanspreekpunt voor alle verzekeringen
  • Expertise van Aon
  • Speciaal ontwikkeld voor accountants
  • Concurrerende premies en gunstige voorwaarden