Carrière Stop Polis

De Carrière Stop Polis

Novak heeft in samenwerking met Aon Hewitt en W.A. Hienfeld Assuradeuren B.V. de Carrière Stop Polis ontwikkeld.

Kapitaalsverzekering

De Carrière Stop Polis is een unieke verzekering die een kapitaal uitkeert als de verzekerde persoon overlijdt of blijvend invalide wordt, door een ziekte, een ongeval of door een medische fout. Bovendien, als er sprake is van onafwendbaar sterven binnen 2 jaar na de schademelding, dan kan het overlijdenskapitaal direct worden uitgekeerd. Er hoeft dus niet gewacht te worden tot na het overlijden. Het kapitaal kan dan aangewend worden voor bijvoorbeeld de laatste levenswensen en/of voor het verzorgd achterlaten van naasten. Daarnaast is het mogelijk om deze verzekering als een compagnonverzekering te sluiten. De uitkering kan dan worden gebruikt om zakelijke verplichtingen naar compagnons te financieren.

U kunt zelf de hoogte van de verzekerde bedragen bepalen Voor zowel blijvende invaliditeit als voor overlijden bepaalt men zelf de hoogte van de te verzekeren kapitalen. De hoogte is niet afhankelijk van het inkomen. De kapitalen kunnen variëren tussen € 25.000 en € 1.500.000. De twee verzekerde kapitalen mogen van elkaar verschillen. Er is slechts een beperking, de uitkering bij overlijden mag niet hoger zijn dan de uitkering bij blijvende invaliditeit.

Om een offerte op te vragen kunt u het bijgevoegd offerteaanvraagformulier invullen en aan Aon retourneren.

Offerte aanvragen

Formulieren Carrière Stop Polis

Meer informatie?

Bel naar de Inkomensdesk op telefoonummer 088 - 810 8176 of stuur een e-mail naar: inkomendesk@aon.nl