Rechtsbijstandverzekering

De verzekering

Een voortijdig verbroken arbeidscontract of een geschil over de huur van een bedrijfspand: in werksituaties kunnen geschillen nogal eens voorkomen. Deze geschillen kunnen niet altijd in goed onderling overleg worden opgelost. Soms is deskundige, juridische hulp noodzakelijk. De kosten hiervoor kunnen behoorlijk oplopen. De rechtsbijstandverzekering geeft recht op rechtshulp of op vergoeding van kosten die u maakt om een juridisch geschil op te lossen.

Dekking

De zakelijke rechtsbijstandverzekering biedt het bedrijf of de ondernemer bijstand bij juridische problemen, met inbegrip van juridisch advies en vergoeding van advocaten- en proceskosten.

Elke ondernemer heeft wel eens een juridisch probleem. Bijvoorbeeld met een werknemer, de Arbeidsinspectie, een leverancier of met de gemeente, of over een contract. De meeste polissen bieden een algemene dekking die kan worden uitgebreid met specifieke aanvullende dekkingen op het gebied van:

  • Administratief recht en sociaalverzekeringsrecht (bijv. problemen met bouw- en hinderwet-vergunningen, bestemmingsplannen e.d. en bijstand in beroepsprocedures);
  • Arbeidsrecht ambtenarenrecht (arbeidsrechtelijke geschillen met werknemers, bijv. loon- en  ontslagkwesties);
  • Overeenkomsten-/contractrecht (overeenkomsten die door de ondernemer als koper, opdrachtgever of  afnemer van diensten is gesloten; ook geschillen over verwerving, onderhoud, reparatie of  verbouwing van  bedrijfspanden bestemd voor eigen gebruik, vallen hier onder);
  • Strafrecht en verhaalsrecht (juridische hulp bij strafrechtelijke vervolging voor een niet-opzettelijk bega(a)n(e) overtreding of misdrijf, en bijstand om geleden schade op een derde te verhalen).

Offerte aanvragen