Inventarisverzekering

Inventaris

Dit is een uitgebreide verzekering voor schade aan inventaris, bedrijfsuitrusting en andere goederen veroorzaakt door brand, lekkage, etc. De dekking geldt voor inventaris in een locatie met een bouwaard van steen met harde dakbedekking.

Dekking

Deze verzekering biedt een zeer uitgebreide dekking.

 • Brand, ontploffing, blikseminslag en schade door vliegtuigen
 • Storm 
 • Olie, hagel en sneeuw
 • Water
 • Het breken van aquaria
 • Het doorbreken van de geluidsbarrière
 • Rook en roet, onvoorzien uit verwarmingsinstallaties
 • Afgevallen of uitgestroomde lading
 • Paarden, vee en huisdieren, als die geen eigendom zijn van de verzekerde
 • Het omvallen van kranen of heistellingen
 • Het breken van de ruiten (schade aan ruiten zelf is niet gedekt)
 • Ongeregeldheden
 • Kappen en snoeien van bomen
 • Aardverschuiving, meteoorstenen
 • Inbraak of poging daartoe
 • Overval, beroving en/of afpersing
 • Aanrijding en aanvaring

Uitsluitingen

Waarvoor biedt de verzekering geen dekking?
Schade als gevolg van:

 • Hagel, sneeuw en regen, dat naar binnen is gekomen door openstaande deuren, ramen of luiken
 • Overstromingen (bezwijken van dijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen)
 • Opzet of schade met goedvinden van de verzekerde
 • Molest
 • Atoomkernreacties
 • Aardbevingen of vulkanische uitbarstingen

Premie* en Eigen risico

Premies gelden voor locaties met een bouwaard van steen met harde dekking.

Elektronisch beveiligde locaties:

 1. 1,40 o/oo bij een eigen risico van € 1.250,00
 2. 1,50 o/oo bij een eigen risico van € 500,00
 3. 1,60 o/oo bij een eigen risico van € 250,00

Elektronisch niet beveiligde locaties:                    

 1. 1,60 o/oo bij een eigen risico van € 1.250,00
 2. 1,70 o/oo bij een eigen risico van € 500,00
 3. 1,80 o/oo bij een eigen risico van € 250,00

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Offerte aanvragen


Documenten Kantorenpakket

» Service informatie
» Clausules Computerverzekering
» Polisvoorwaarden Computerverzekering
» Polisvoorwaarden Zakenreis
» Polisvoorwaarden Zaak- en Bedrijfsschadeverzekering