Computerverzekering

Computer

Deze verzekering is bedoeld om de kosten te dekken voor (nieuwe) computerapparatuur (inclusief randapparatuur) bij plotselinge en onvoorziene materiële beschadigingen. Deze verzekering geldt niet voor elektronische agenda’s, PDA’s, foto- en filmcamera’s, beamers en lcd- of plasmaschermen.

Bijzonderheden

Voor de vaststelling van het verzekerde bedrag voor deze verzekering gaan we uit van de nieuwwaarde van de te verzekeren objecten. Per risicoadres moet u het totale verzekerde bedrag opgeven.

Dekking

De computerverzekering dekt plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging van de verzekerde zaken en diefstal inclusief het transportrisico van laptops.

Verzekerd zijn: pc’s, servers, mainframes, laptops en de bijbehorende randapparatuur.

Uitsluitingen

Waarvoor biedt de verzekering geen dekking?
Schade als gevolg van:

 • Zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien
 • Aardbeving en vulkanische uitbarsting
 • Overstroming
 • Instorten van gebouwen
 • Molest
 • Atoomkernreacties
 • Verduistering en vermissing
 • Schade die met opzet of met goedvinden van de verzekerde is veroorzaakt
 • Slijtage, roest, corrosie, oxidatie
 • Beschadiging door blootstelling aan te hoge temperaturen
 • Beschadiging of verlies van informatiedragers als gevolg van diefstal uit niet afgesloten vervoermiddelen, tenzij dit tijdens laden of lossen is gebeurd

Premie*

Categorie

Materiële
schade
Reconstructie-
en Extra kosten
Transport/verblijf
Benelux en Duitsland
Premie

(premier risque) (premier risque)
1 ≤ EUR 20.000,- EUR 20.000,- EUR 5.000,- EUR 110,00
2 ≤ EUR 35.000,- EUR 30.000,- EUR 5.000,- EUR 148,50
3 ≤ EUR 50.000,- EUR 40.000,- EUR 5.000,- EUR 192,50

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Het transportrisico binnen de Benelux en Duitsland is tot EUR 5.000,00 (premier risque) meeverzekerd. Aanvullende mogelijkheden zijn:

 • Uitbreiden dekkingsgebied;
 • Verhogen verzekerde limieten;
 • Meeverzekeren data en software;
 • Meeverzekeren eigen gebrek.

Eigen risico

EUR 125,00 voor hard/software
EUR 250,00 gecombineerd voor extra kosten en reconstructiekosten
EUR 250,00 voor transport/verblijf per object per gebeurtenis

Offerte aanvragen

Documenten Kantorenpakket

» Service informatie
» Clausules Computerverzekering
» Polisvoorwaarden Computerverzekering
» Polisvoorwaarden Zakenreis
» Polisvoorwaarden Zaak- en Bedrijfsschadeverzekering