Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschade

Wanneer u uw bedrijf niet kunt uitoefenen als gevolg van een gedekte schade aan de gebouwen of de inventaris, duurt het vaak een tijd alvorens u weer op hetzelfde winstniveau zit. Om de gederfde nettowinst te verzekeren en het doorbetalen van vaste lasten op te vangen, kunt u een bedrijfsschadeverzekering afsluiten. Uw financiële continuïteit wordt zo beschermd.

Dekking

De bedrijfsschadeverzekering verzekert de vaste kosten en winstderving als gevolg van schade aan de gebouwen of de inventaris. Het verzekerde bedrag is gebaseerd op de geschatte vaste lasten en netto winst. De maximale uitkeringsduur bedraagt 52 weken.

Premie*

Premies gelden voor locaties met een bouwaard van steen met harde dekking.

  1. 0,95 o/oo over het werkelijk belang **
  2. 1,00 o/oo over het werkelijk belang **
  3. 1,10 o/oo over het werkelijk belang **

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

** Werkelijk belang = bruto winst óf netto winst + vaste lasten

Offerte aanvragen


Documenten Kantorenpakket

» Service informatie
» Clausules Computerverzekering
» Polisvoorwaarden Computerverzekering
» Polisvoorwaarden Zakenreis
» Polisvoorwaarden Zaak- en Bedrijfsschadeverzekering