Cyberrisico

Een goede verzekering tegen cyberrisico's!

Het kan ook uw organisatie gebeuren: een medewerker verliest een USB-stick met klantgegevens. Een malware-virus gijzelt uw computers. Of hackers breken in op uw online rapporten. Het is daarom noodzakelijk dat u uw cyberveiligheid op orde heeft.

Die moderne risico’s gaan de dekkingen van traditionele (aansprakelijkheid) verzekeringen vaak ver te boven. Sommige reguliere polissen dekken weliswaar ook bepaalde ‘online’ risico’s. Maar ontstaat daarover een geschil, dan ben je voor de uitkomst sterk afhankelijk van de exacte tekst in de polis, de aard van claim en schade, en de bereidheid van de rechtbank om dekking toe te kennen.

Netwerk- en privacy-risico’s

Daarom zijn er nu ook specifieke cyberverzekeringen. Deze zijn ontworpen om netwerkrisico’s en privacy-risico’s te dekken, speciaal voor kennisintensieve organisaties die werken met privacygevoelige data. Dat geeft dus aanzienlijk meer zekerheid en bescherming. Deze polissen dienen als veilig vangnet en beschermen organisaties tegen de financiële gevolgen van netwerkuitval of bijvoorbeeld data-lekken.

Cyber-maatwerk

Verzekeraars of adviseurs kunnen helpen bij het managen van cyberrisico’s en kunnen dekking bieden voor verliezen en claims die voortvloeien uit cyberincidenten. Maar omdat cyberrisico’s er in veel verschillende soorten en maten zijn, is niet elke ‘cyberpolis’ gelijk. Goede cyberverzekeringen bevatten nauwkeurig omschreven gedekte evenementen en de daarbij behorende dekking en dienstverlening. Voor zekerheid zonder discussie.

Aanbevelingen

  • Breng de cyberrisico’s voor uw organisatie goed in kaart. Welke risico’s loopt u, welke scenario’s passen daarbij, en hoe groot kan de schade voor u dan maximaal worden?
  • Controleer uw traditionele verzekeringen op de dekking die ze bieden tegen cyber-risico’s.
  • Breng in kaart welke cyber-risico’s niet zijn afgedekt, en de mogelijke (financiële) risico’s die uw organisatie daarbij loopt.
  • Vraag een deskundige verzekeraar of verzekeringsadviseur om u de opties en alternatieven voor uw organisatie uit te leggen, op een begrijpelijke manier.
  • Kijk voordat u een polis afsluit ook kritisch naar de financiële stabiliteit van de beoogde verzekeraar. Is die partij sterk/groot genoeg om uw schade te vergoeden? 

Aan de slag!

U doet ongetwijfeld vast al veel aan netwerk- en databeveiliging. Toch is het zelfs dan lastig om exact te peilen hoe kwetsbaar uw organisatie als geheel is voor cyberrisico’s. Waar kan het precies mis gaan? Wat zijn de ‘worst case scenario’s’? Wat is daarvan de financiële impact? En wat kunt u zelf doen om die af te dekken?

Contact met een adviseur