Payroll Monitor

Toepassing van subsidies en premiekortingen in uw personeelssysteem

Sociale verzekeringen in Nederland zijn divers en aan verandering onderhevig. De huidige regels rondom de afdracht van sociale verzekeringspremies en de subsidies en premiekortingen die daarop van toepassing zijn, verschillen op zeer veel punten van de regels van jaren geleden.

Vanaf 2006 verwacht de Belastingdienst van werkgevers dat zij zelf de afdrachten inregelen en daarbij rekening houden met subsidies en premiekortingen die van toepassing zijn. Salaris- en personeelsadministrateurs worden veelal beperkt door het personeelssysteem waarmee zij dagelijks werken. Ook controleert de accountant in de regel niet op het toepassen van mogelijke subsidies en premiekortingen. Immers, dat wordt door de accountant niet als onderdeel van zijn taak beschouwd. Al met al loopt u dus het financiële risico dat u in het verleden teveel sociale verzekeringspremies heeft afgedragen en dat u dit nog steeds doet.

Kosten

Dit onderzoek kost u niets! Wij voeren dit uit op basis van het principe "no cure, no pay". Als Aon geen verhaalbare bedragen vindt, dan ontvangt u ons rapport met die conclusie en toelichting geheel gratis. Als Aon wel verhaalbare bedragen vindt, dan bedraagt de fee 30% van het te verhalen bedrag.

Onderzoek

We hebben de Payroll Monitor ontwikkeld om de toepassing van subsidies en premiekortingen van 2006 tot en met heden te controleren. We onderzoeken of de parameters per jaar op de juiste manier in uw financiële en personeelsadministratie zijn ingesteld en of alle uitzonderingen goed zijn verwerkt. Eventueel teveel betaalde bedragen in het verleden vorderen we terug bij de Belastingdienst waardoor u een contante besparing overhoudt. Bovendien bereiden wij u voor op de toekomst in de vorm van een advies over hoe u uw administratie kunt inrichten om te voorkomen dat u in de toekomst opnieuw teveel betaalt.

Uitvoering

Om te onderzoeken of er besparingen gerealiseerd kunnen worden hebben we onder andere uw (financiële) input nodig. Immers, de input bepaalt de output. Hierbij kunt u denken aan uitdraaien uit het personeelssysteem en correspondentie met de Belastingdienst. Dit betreft niet alleen de gegevens van het huidige jaar maar ook gegevens uit het verleden. Deze gegevens controleren we inhoudelijk op het terugvorderen bij en het beperken van betalingen aan de Belastingdienst.

Van teveel betalen naar besparen

Middels correctieverzoeken en bezwaarprocedures aan de Belastingdienst, dragen we zorg voor de terugvordering van teveel betaalde premies. Op basis van ervaring en expertise blijkt dat deze besparingen kunnen oplopen tot vele tienduizenden euro¿s. In een tijd waarin u als ondernemer creatief moet zijn om uw onderneming financieel op koers te houden, kan deze unieke controle een welkome besparing opleveren. Mocht blijken dat er geen besparingen zijn, dan weet u zeker dat u de afgelopen jaren nooit meer geld heeft afgedragen dan puur noodzakelijk was.

Een zekere toekomst

Onze bevindingen naar aanleiding van het onderzoek presenteren we middels een rapportage waarin we ook een advies geven over beheersing in de toekomst. We leggen u hierbij uit hoe u de teveel betaalde bedragen uit het verleden in de toekomst kunt voorkomen en met welke veranderingen u op dit complexe terrein rekening kunt houden. Aanvullend op deze dienstverlening heeft Aon Hewitt abonnementsvormen waarmee we u blijvend kunnen adviseren over het toepassen van subsidies, premiekortingen en veranderingen rondom sociale verzekeringswetgeving.

Contact met een adviseur