Gedifferentieerde premiecontrole

Controle gedifferentieerde premie WGA

De gedifferentieerde premie wordt onder meer bepaald aan de hand van het aantal werknemers die in een WAO of WGA-uitkering zijn beland. Het UWV registreert alle gegevens omtrent de hoogte van deze uitkering, de ingangsdatum, het arbeidsongeschiktheidspercentage etc.. Om aan de hand van deze gegevens de juiste premie te bepalen, ligt een complexe berekening aan ten grondslag. Daarnaast zijn er vele uitzonderingen van toepassing, met als gevolg dat in bepaalde situaties werknemers niet mogen worden toegerekend aan de gedifferentieerde premie. Met name vanwege deze complexiteit worden door de Belastingdienst, en in het verleden het UWV, veel fouten gemaakt en wordt u waarschijnlijk belast met een te hoog vastgestelde premie.

Kosten

Dit onderzoek kost u niets! Wij voeren dit uit op basis van het principe "no cure, no pay". Als Aon geen verhaalbare bedragen vindt, dan ontvangt u ons rapport met die conclusie en toelichting geheel gratis. Als Aon wel verhaalbare bedragen vindt, dan bedraagt de fee 30% van het te verhalen bedrag.

Onderzoek

Met de controle van de gedifferentieerde premie onderzoeken wij voor u of de hoogte van de gedifferentieerde premie WAO/WGA juist is vastgesteld. Met dit onderzoek gaan wij terug tot het jaar 2005. Het onderzoek wordt in eerste aanleg op afstand uitgevoerd. Hierbij vragen we u om de premiebeschikkingen van de gedifferentieerde WAO- en WGA-premie van de jaren 2005 t/m 2011 per loonheffingennummer toe te sturen. Bij de Belastingdienst worden de instroomlijsten opgevraagd indien blijkt dat er uitkeringslasten in het verleden zijn geweest die aan u worden toegerekend. U ontvangt op basis van deze instroomlijst een vragenlijst. Op deze vragenlijst worden aanvullende vragen gesteld met betrekking tot de diverse uitkeringslasten. Mocht blijken dat er meer dan een substantiële instroom aanwezig is, dan verzoeken wij u om op locatie een dossieronderzoek uit te mogen voeren.

Uitvoering op locatie

Afhankelijk van de beschikbare informatie zal dit onderzoek één dag tot een aantal dagen duren. In de praktijk blijkt dat het ongeveer één werkdag duurt om de dossiers van 500 fte¿s te controleren. Een deskundige op het gebied van sociale verzekeringen voert dit onderzoek bij u op kantoor uit. Kort samengevat vragen wij het volgende van u:

 • De beschikkingen van de gedifferentieerde WAO- en WGA-premie van de jaren 2005 t/m 2011 per loonheffingennummer;
 • Dossiers die op actuele en oude WAO- en WGA-specificatielijsten van UWV voorkomen;
 • Mogelijke (ex-)WAO-, WIA-, WAZ-, AAW-en Wajong-gevallen;
 • Toegang tot informatie over werknemers die wachttijd in het kader van Poortwachter volledig doorlopen heeft;
 • Toegang tot informatie over werknemers die ooit een voorziening van UWV of gemeente vergoed hebben gekregen;
 • Informatie over het toepassen van vangnetregelingen;
 • Contactpersoon bij de Belastingdienst.

Van teveel betalen naar besparen

Middels correctieverzoeken en bezwaarprocedures aan het UWV/de Belastingdienst, dragen we zorg voor de terugvordering van teveel betaalde premies. Op basis van ervaring en expertise blijkt dat deze besparingen kunnen oplopen tot vele tienduizenden euro¿s. In een tijd waarin u als ondernemer creatief moet zijn om uw onderneming financieel op koers te houden, kan deze unieke controle een welkome besparing opleveren. Mocht blijken dat er geen besparingen zijn, dan weet u zeker dat u de afgelopen jaren nooit meer geld heeft afgedragen dan puur noodzakelijk was.

Voor wie?

Een gedifferentieerde premiecontrole is met name interessant voor:

 • Organisaties met meerdere aansluitnummers;
 • Organisaties die in het verleden zijn gefuseerd, overgenomen, etc.;
 • Organisaties met veel WAO/WGA instroom;
 • Organisaties met veel arbeidsgehandicapten in dienst.

Contact met een adviseur