Schade melden

Als u onverhoopt een schade heeft dan vragen wij u deze zo snel mogelijk aan ons door te geven.
U kunt hiervoor gebruikmaken van ons schadeformulier:

Het schadeformulier kunt u volledig ingevuld en ondertekend sturen naar:

Aon Verzekeringen
T.a.v. afdeling Schade
Antwoordnummer 10015
2200 VB Noordwijk

U kunt ook contact opnemen met de afdeling Schade van Aon.
Telefoonnummer 088 - 343 45 50 of e-mailadres  claims.nederland@aon.nl

Calamiteit op reis

Bij een calamiteit tijdens uw reis kunt u 24 uur per dag bellen met AIG Assistance +31 (0)10 453 56 56

Voor het melden van de reisschade kunt u het algemeen schadeformulier invullen en opsturen naar Aon Verzekeringen.

Persoonlijke ongevallen

In geval van overlijden dient hiervan binnen 48 uur telefonisch aangifte te worden gedaan bij Aon Verzekeringen,
telefoon: 088 - 343 45 50.

Bij een kans op blijvende invaliditeit dient binnen 8 dagen na het ongeval hiervan schriftelijk melding te worden gedaan.

Aon Verzekeringen
T.a.v. afdeling Schade
Antwoordnummer 10015
2200 VB Noordwijk

Particuliere verzekeringen

Voor vragen of meer informatie over de particuliere verzekeringen neemt u contact op met Aon Verzekeringen,
telefoon: 010 - 448 88 75.

Beroepsaansprakelijkheid

Als u met een claim wordt geconfronteerd ( of een omstandigheid die tot een claim zou kunnen leiden), neemt u dan contact op met de schade juristen van Aon Professional Services via 020 - 430 5268

Zorg en inkomen

Indien u een schade wilt melden voor verzekeringen van 'Zorg & Inkomen' kunt u contact opnemen met Mannie Lee of Lars Konings van Aon. Zij kunnen u berichten op welke wijze u de schade dient te melden. Telefoon: 010 - 448 8528