Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen Bestuurdersaansprakelijkheid

 • De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van alle bestuurders van een vereniging of stichting voor door derden geleden vermogensschade als gevolg van een fout.

 • Teneinde de premiestelling zo scherp mogelijk te stellen voor een zo groot mogelijk aantal organisaties, bieden we geen dekkingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld: woningbouwcorporaties, Vereniging van Eigenaren, scholen, ziekenhuizen, pensioenfondsen, zwembaden, biochemisch gerelateerde instellingen en administratiekantoren in aandelen. Een maatwerkoplossing wordt vaak gevonden neemt u contact op met Aon Verzekeringen op telefoonnummer: (010) - 448 8875.

  Indien uw balanstotaal meer dan € 5 miljoen bedraagt kunnen wij niet direct een premie afgeven. De premies zijn in dat geval op aanvraag. De omvang van uw organisatie is in dat geval een maatwerk oplossing.

 • De dekking is inclusief aanspraken tot vergoeding van schade wegens verzuim(en) van de verplichtingen van het niet nakomen van boekhoud- en publicatieplicht.

 • U kunt twee verschillende limieten verzekeren: € 250.000 en € 500.000. Welke limiet voor u de juiste is, is moeilijk te zeggen. Hierbij spelen zaken een rol als de hoogte van uw balanstotaal, de omvang van de verplichtingen die u aangaat en het aantal aangesloten leden. Als leidraad geldt dat een limiet van € 250.000 voldoende zal zijn indien uw balanstotaal kleiner is dan € 1.000.000 en een limiet van € 500.000 voldoende zal zijn bij een balanstotaal van meer dan € 1.000.000.

 • Per 1 januari 2013 is de wettelijke assurantiebelasting verhoogd. De getoonde premies op onze website zijn exclusief eenmalige poliskosten en assurantiebelasting. De premie kunt u zelf eenvoudig berekenen.

 • De "gewone" aansprakelijkheidsverzekering verzekert de organisatie en hen voor wie zij verantwoordelijk is tegen de financiële gevolgen van materiële schade en letsel toegebracht aan derden. De bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering verzekert de bestuursleden tegen de gevolgen van financiële schade toegebracht aan derden als gevolg van door (een van) de bestuursleden gemaakte fouten.

Veelgestelde vragen Rechtsbijstand

 • Nee, deze verzekering is uitsluitend bestemd voor verenigingen.

 • Ja, u kunt alleen aanspraak maken op incassobijstand indien de geldvordering exclusief rente en incassokosten minimaal € 100,- bedraagt.

 • Nee, uitsluitend de basisdekking is verplicht. In aanvulling daarop kunt u de rubrieken naar behoefte afsluiten.

 • Het belang van uw verzoek moet minstens € 450,- bedragen anders wordt er geen rechtsbijstand verleend.

  • Bent u verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener dan geldt een maximale vergoeding van EUR 25.000,- per geschil.
  • Bent u voor het voeren van een gerechtelijke of administratieve procedure niet verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener? U mag dit wel doen maar dan gelden er aanvullende bepalingen aangaande verzekerde bedragen en eigen risico. Bovendien dient u wel met de verzekeraar te overleggen voordat u een keuze maakt. De aanvullende bepalingen leest u terug in de aanvullende voorwaarden.
 • Er wordt geen rechtsbijstand verleend als het geschil zich heeft voorgedaan binnen drie maanden na de ingangsdatum van de verzekering. In geval van een arbeidsrechtelijk geschil is deze termijn zes maanden en in een geschil over onteigening twaalf maanden.

  De wachttijd geldt ook voor een na de ingangsdatum van de verzekering afgesloten aanvullende dekking.

  De wachttijd geldt niet als de verzekering direct aansluit op een soortgelijke verzekering waaraan u bij voortbestaan dezelfde rechten had kunnen ontlenen.