Aanvullende dekkingen Rechtsbijstand

Naast de basisdekking kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen.

Werkgever

Als verzekerde in het uitoefenen van zijn activiteiten als werkgever betrokken is geraakt bij een conflict heeft hij aanspraak op de navolgende rechtsbijstand:

 • Arbeidsrechtelijke bijstand
  Juridische hulp bij conficten met werknemers of vrijwilligers die in dienst zijn of in dienst zijn geweest van de vereniging.

 • Sociaalrechtelijke bijstand
  Juridische hulp bij conflicten in verband met wet- en regelgeving waar verzekerde als werkgever mee te maken heeft, zoals sociale wetten, de Arbowet of het Arbeidstijdenbesluit.

Bestuurders & Werknemers

De verzekerde activiteiten zijn:

 • Schade aan een bestuurder of werknemer toegebracht
  De vereniging krijgt juridische hulp bij een conflict over schade die anderen aan een bestuurder of een werknemer tijdens het verrichten van werkzaamheden voor de vereniging, hebben toegebracht door een onrechtmatige daad.

 • Schade die een bestuurder of een werknemer aan anderen heeft toegebracht
  Verzekerde krijgt juridische hulp bij conflicten over schade die een bestuurder of een werknemer aan anderen heeft toegebracht.

Leden & Vrijwilligers

 • Schade aan een lid of vrijwilliger toegebracht
  Verzekerde krijgt juridische hulp bij een conflict over schade die anderen aan een bestuurder of een werknemer tijdens het verrichten van werkzaamheden voor de vereniging, hebben toegebracht door een onrechtmatige daad.

 • Strafzaken
  Een lid of vrijwilliger krijgt juridische hulp strafrechtelijk wordt vervolgd als de gebeurtenis waarvoor hij wordt vervolgd plaatsvindt tijdens het verrichten van werkzaamheden voor de vereniging.

Direct aanvragen

Veelgestelde vragen Rechtsbijstand

 • Nee, deze verzekering is uitsluitend bestemd voor verenigingen.

 • Nee, uitsluitend de basisdekking is verplicht. In aanvulling daarop kunt u de rubrieken naar behoefte afsluiten.

 • Het belang van uw verzoek moet minstens € 400,- bedragen anders wordt er geen rechtsbijstand verleend.

  • Bent u verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener dan geldt een maximale vergoeding van EUR 25.000,- per geschil.
  • Bent u voor het voeren van een gerechtelijke of administratieve procedure niet verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener? U mag dit wel doen maar dan gelden er aanvullende bepalingen aangaande verzekerde bedragen en eigen risico. Bovendien dient u wel met de verzekeraar te overleggen voordat u een keuze maakt. De aanvullende bepalingen leest u terug in de aanvullende voorwaarden.
 • Er wordt geen rechtsbijstand verleend als het geschil zich heeft voorgedaan binnen drie maanden na de ingangsdatum van de verzekering. In geval van een arbeidsrechtelijk geschil is deze termijn zes maanden en in een geschil over onteigening twaalf maanden.

  De wachttijd geldt ook voor een na de ingangsdatum van de verzekering afgesloten aanvullende dekking.

  De wachttijd geldt niet als de verzekering direct aansluit op een soortgelijke verzekering waaraan u bij voortbestaan dezelfde rechten had kunnen ontlenen.