Rechtsbijstandverzekering

Eén van de laagste premies van Nederland

Een meningsverschil, conflict of een geschil met een overheidsinstantie kan zomaar ontstaan. Wilt u op deze momenten terug kunnen vallen op juridische specialisten die u bijstaan, zonder dat u voor hoge kosten komt te staan? Sluit dan nú een rechtsbijstandverzekering af en bepaal zelf de mate van dekking. Speciaal voor verenigingen op het gebied van sport, cultuur en welzijn. Deze verzekering geldt niet voor stichtingen.

Dekking

Een rechtsbijstandverzekering geeft recht op rechtshulp of op vergoeding van kosten die samenhangen met het oplossen van een juridisch geschil. Geschillen kunnen niet altijd in goed onderling overleg worden opgelost en dan is deskundige hulp noodzakelijk. Het zelf bekostigen van (juridische) deskundigen is, gezien de hoge kosten, voor velen niet haalbaar. Met een rechtsbijstandverzekering wordt dit financiële risico overgedragen aan de verzekeraar. Meer over dekking

Aanvullende dekkingen

Naast de basisdekking kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen.
Meer over aanvullende dekkingen

Wat is de premie?

Basisdekking EUR 93,45plus EUR 0,62 per lid
Rubriek Werkgeversbijstand EUR 18,49
Rubriek Bestuurders & Werknemers EUR 12,39
Rubriek Leden & Vrijwilligers EUR 0,184 per lid

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Offerte aanvragen

Schadevoorbeelden Rechtsbijstand

Onderstaand treft u een aantal schadevoorbeelden aan. U zult merken dat een meningsverschil, conflict of geschil met een overheidsinstantie onverwacht kan ontstaan. Juist dan is het goed te weten dat u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten.

 • De gemeente maakt bezwaren tegen de exploitatie van de kantine van de tennisvereniging. Volgens de gemeente wordt niet aan alle voorwaarden die in de Drank en Horecawet gesteld worden,voldaan. Er zou geen sprake zijn van 2 leidinggevenden, die beschikken over de verklaring Sociale Hygiëne. Er is geen duidelijk rookbeleid. En er zou niet voldaan worden aan de Wet milieubeheer. De bestuurders van de tennisvereniging weten niet wat ze overkomt. Ze hebben jarenlang niets gehoord en nu opeens dit.

  Er wordt snel contact gezocht met DAS.  In het overleg blijkt al snel dat er wel degelijk 2 leidinggevenden zijn die de verklaring Sociale Hygiëne hebben. Maar ten aanzien van het rookbeleid heeft de gemeente een punt. Geadviseerd wordt dat de vereniging een plak buiten het pand aanwijst waar gerookt kan worden. Aanpassingen in het pand zelf zullen te kostbaar zijn.

  De problemen inzake de Wet milieubeheer blijken bij navraag vooral gegrond op mogelijke geluidsoverlast. DAS wijst de gemeente er op, dat voor deze tennisvereniging het ‘Besluit horeca-, sport- en recreatieve inrichtingen milieubeheer’ van toepassing. Daarin staan duidelijke criteria voor de geluidsoverlast. Die worden niet overschreden, behalve bij één toernooi. Maar daarvoor was door de gemeente zelf toestemming verleend.

  Na wat heen en weer schrijven tussen DAS en gemeente en met de inrichting van een rookplek buiten, komen de bestuurders weer met de schrik vrij.

 • Een wedstrijdsecretaris van een honkbalclub loopt bij een honkbaltoernooi een pakkenleverancier tegen het lijf. Die komt met een geweldige aanbieding. Als hij exclusief aan de vereniging mag leveren, dan krijgt de vereniging maar liefst 15% korting. De wedstrijdsecretaris die er eigenlijk niets mee van doen heeft,  zegt meteen ‘ja’. Achteraf krijgt hij spijt, de adviesprijs van de pakken is ook wel erg hoog. Het lijkt wel een sigaar uit eigen doos. En hij gaat er ook niet over. Dat had hij trouwens ook al tegen de pakkenleverancier gezegd, maar die leek niet meer te luisteren.De wedstrijdsecretaris belt met de pakkenleverancier. Die brult meteen door de telefoon dat hij hem persoonlijk aansprakelijk zal stellen als de vereniging niet zijn pakken afneemt. En ja hoor, binnen 3 dagen ligt een brief van de pakkenleverancier op de mat.

  Angstig geworden bespreekt de wedstrijdsecretaris dit met het bestuur. DAS schrijft namens de vereniging een brief aan de pakkenleverancier. Na een paar aanmaningen en de nodige maanden wachten wordt de zaak weer afgelegd. De pakkenleverancier heeft niets meer laten horen.

 • Ome Piet is de vaste begeleider bij het reserveteam. Hij vlagt ook elke wedstrijd. Iedereen kent hem en weet dat hij wel eens in het voordeel van zijn team vlagt. Op een zondag spelen ze tegen een team met een heetgebakerde coach. Nadat ome Piet weer dubieus gevlagd heeft, springt de coach opeens op en rent naar ome Piet. Voordat ome Piet het weet, ligt hij geveld op de grond. De coach heeft hem een geweldige dreun verkocht.

  De wedstrijd wordt gestaakt. Piet moet zelfs naar het ziekenhuis. Zijn kaak blijkt gebroken, hij heeft een hersenschudding en ook de tandarts moet aan de slag. En wat er nog eens bij komt, Piet kan ook zeker 3 weken niet in zijn marktkraam staan.

  De vereniging meldt de zaak bij de verzekeraars, waaronder DAS Rechtsbijstand. Nu de dader bekend is, stelt DAS deze aansprakelijk voor alle schade die Piet  heeft geleden. Kosten van aanpassing van zijn gebit, smartengeld en de extra kosten die hij moet maken omdat hij iemand nodig heeft voor zijn marktkraam.

 • Al jarenlang worden op het gemeentelijk sportpark 3 velden van de gemeente gehuurd. Het onderhoud ging altijd goed. Maar met de komst van een nieuwe terreinknecht, is het huilen geblazen. Het gras is vaak te hoog, gaten door mollen worden niet gedicht, lijnen zijn slecht zichtbaar. In gesprekken met de gemeente wordt beterschap beloofd. Maar helpen doen de gesprekken niet. Nadat een spelers zijn enkel in een gat verzwikt heeft, begint het gemor onder de leden steeds erger te worden. Het bestuur wordt er op aangekeken. Er wordt contact gezocht met DAS.

  Nadat de vereniging de nodige bewijzen van het slechte onderhoud heeft geleverd (vooral foto’s) wordt de gemeente gesommeerd om iets aan de situatie te doen. Een 1e brief levert slechts een ontvangstbevestiging op. Pas na een 2e, meer dreigende brief, komt de opening van de gemeente. En opeens kunnen de velden wel onderhouden worden.

 • De leden van een schaatsvereniging doen mee aan een skeelerwedstrijd van Amsterdam naar Zaandam. Ze hebben hartstikke veel zin in de tocht, die dwars door de stad voert. Normaal moet je erg op het verkeer letten. Dat hoeft nu eens niet. Het valt ze wel op dat er nogal wat mensen mee skeeleren, die nauwelijks de sport beheersen. Dan gaat het de IJ- tunnel in. Het loopt steil naar beneden. Te steil, want voor ze valt de één na de ander. Ook een paar leden van de schaatsclub tuimelen op de grond. Eén heeft zelfs een botbreuk. Onze schaatsers vinden dat de organisatie aan alle kanten rammelde. Ze melden de zaak bij DAS. En deze stelt de organisator aansprakelijk. In overleg met de organisator en haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt de schade gelukkig snel vastgesteld en uitgekeerd.