WBTR

Bestuurdersaansprakelijkheid in de non-profit sector, bent u de hoogte van alle gevolgen van de WBTR voor u en uw mede bestuurders?

Bestuurdersaansprakelijkheid

Uw gehele bestuur vanaf € 160,24 goed verzekerd!

Als bestuurder van een non-profit organisatie loopt u aanzienlijke risico’s. Niet alleen met het bedrijfskapitaal, maar ook met uw persoonlijk vermogen. U kunt persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur. Ook als de fouten niet door u, maar door uw medebestuurders zijn begaan. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering helpt u als het zover komt. Speciaal voor stichtingen en verenigingen op het gebied van sport, cultuur en welzijn. Deze verzekering is niet geschikt voor scholen en voetbalverenigingen.

Dekking

Als bestuurder van een non-profit organisatie loopt u aanzienlijke risico’s. Niet alleen met het bedrijfskapitaal, maar ook met uw persoonlijk vermogen. U kunt persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur. Ook als de fouten niet door u, maar door uw medebestuurders zijn begaan. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering helpt u als het zover komt. Speciaal voor stichtingen en verenigingen op het gebied van sport, cultuur en welzijn. Lees meer over dekking


Offerte aanvragen

Schadevoorbeelden Bestuurdersaansprakelijkheid

Onderstaand treft u een aantal schadevoorbeelden aan. U zult merken dat zelfs als u te goeder trouw handelt, u niet altijd uw aansprakelijkheden kunt ontlopen. Juist dan is het goed te weten dat u de juiste verzekering heeft afgesloten.

  • Als penningmeester bent u verantwoordelijk voor het beheer van de verenigingskas. Voor het groot onderhoud is een reserve aangelegd. Als gevolg van de toenemende koersstijgingen op de effectenb€s besluit u een aanzienlijk deel van deze reserve te beleggen in aandelen. Als donderslag bij heldere hemel wordt het dak van de vereniging verwoest tijdens een enorme storm. Er moet een beroep gedaan worden op de aangelegde reserve. Nu blijkt de belegging minder succesvol dan u had verwacht, de koersen zijn volledig weggezakt en u heeft direct geld nodig. Uw medebestuurders zullen u aanspreken op uw onzorgvuldige handelswijze. U zou ook niet de eerste bestuurder zijn die aangesproken wordt in privé-vermogen om voor de schade op te draaien.

  • Als verantwoordelijke voor de gebouwen en terreinen bent u bij de stichting de aangesproken persoon de toenemende criminaliteit rondom het stichtingsgebouw een halt toe te roepen. De aannemer die al jaren het groot en klein onderhoud verricht, heeft u mondeling een prijsopgaaf gevraagd voor het plaatsen van een hekwerk rondom de terreinen. Achteraf pakt alles veel duurder uit dan u had afgesproken. Bovendien blijkt dat andere aannemers het hekwerk veel goedkoper hadden kunnen plaatsen. Had u maar schaduwoffertes opgevraagd… Uw onzorgvuldige handelswijze maakt de weg vrij voor het bestuur, de inmiddels opgelopen extra kostenpost van € 20.000, bij u als privé persoon te verhalen.

  • Een directeur van een stichting, die weet dat de rijkssubsidie ophoudt, vergeet het huurcontract tijdig op te zeggen waardoor er wederom een 5 jarige huurverplichting is ingegaan.

  • Een groot geldschieter van een stichting trekt onverwachts zijn toegezegde subsidie in. Het voortbestaan van de stichting komt hierdoor in gevaar. Hoewel van ondeugdelijk bestuur geen sprake is zijn er wel verdedigingskosten bij een eventuele claim door partijen waarmee verplichtingen zijn aangegaan. Deze verdedigingskosten belopen al snel enkele tienduizenden Euro’s waarvoor rechtsbijstand verzekeringen geen dekking bieden.