Incident Response Plan

Volledig ontzorgd

Het is mogelijk dat uw systemen zijn gehackt en/of er vermoeden bestaat dat uw data is verloren en/of gestolen. Indien dit gebeurt dan treedt voor u als verzekerde, met een enkel telefoontje, het Incident Response Plan in werking. Deze service is gebaseerd op het BVS principe (Bescherming, Verzekering en Service). U wordt volledig ontzorgd. Na het melden van de schade, zal het hele proces van hulp en advies worden begeleid door deskundige schadebehandelaars in samenwerking met onze partners.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Er zijn twee categorieën overtredingen en bijbehorende maximale boetes.

1) Verantwoordelijkheden (organisaties die persoonsgegevens verwerken) hebben onder de AVG bepaalde verplichtingen, zoals de verantwoordingsplicht. Komt een verantwoordelijke (een van) deze verplichtingen niet na? Dan kan de AP een boete opleggen van maximaal 10 miljoen euro. Of een boete van 2% van de wereldwijde jaaromzet, mocht dat bedrag hoger uitkomen.

2) Overtreedt een verantwoordelijke de beginselen of grondslagen van de AVG? Of de privacy rechten van de betrokkenen (de mensen van wie de organisatie gegevens verwerkt)? Dan kan de AP een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro. Of een boete van 4% van de wereldwijde jaaromzet, mocht dat bedrag hoger uitkomen.

U kunt Hiscox 24 uur per dag, zeven dagen per week bereiken via telefoonnummer 020 - 517 07 00.

Meer informatie