Wat is gedekt

Welke cyberschade is gedekt?

Schade aan derden 

Individuele personen of bedrijven kunnen u aansprakelijk stellen voor het verlies van privacygevoelige gegevens. Deels wordt dit gedekt door uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De CyberClear by Hiscox verzekering biedt een aanzienlijk hogere dekking.

Daarnaast verzekert deze verzekering;

 • De kosten van onderzoek, schending van de geheimhoudingsplicht en boetes opgelegd door toezichthouders.
 • Tevens bent u verzekerd tegen schade die ontstaat als een website of e-mail onbedoeld een auteursrecht schendt, laster verspreidt, of een virus bevat.

Eigen schade 

Data-inbreuk 
Hieronder vallen kosten als gevolg van inbraak op systemen of data. U kunt dan denken aan:

 • Kosten van (digitaal) forensisch onderzoek door externe deskundigen naar de oorzaak van hacking of verlies van data 
 • Kosten die nodig zijn om de identiteit van betrokken te achterhalen 
 • Kosten van communicatie met klanten, toezichthouders, justitie, creditcardmaatschappijen en andere belanghebbenden 
 • Kosten voor extra klantenondersteuning, crisismanagement en herstel van uw reputatie 
 • Civielrechtelijke boetes opgelegd door toezichthouders of andere verplichte vergoedingen

Schade door hackers

Bij schade veroorzaakt door hackers kunt u denken aan:

 • Reparatie, vervanging of herstel van websites, programma's, netwerk, computersysteem softwareprogramma’s of data 
 • Kosten van gestolen software of data 
 • Kosten van onderzoek en advies in systeembeveiliging

Cyber-afpersing

Als u het slachtoffer wordt van cyber-afpersing, zoals:

 • Het beschadigen of vernietigen van uw website, intranet, netwerk, computersysteem, programma’s of elektronische data 
 • Het openbaar maken of misbruiken van vertrouwelijke informatie die u in elektronische vorm houdt

Bedrijfsschade

De verzekering vergoed ook schade als de internet of bedrijfsactiviteiten van de onderneming stil is komen te liggen door een cyber- incident tot 12 maanden na het incident. 

Extra belkosten bij hacking van uw telefoonsysteem

Vergoeding voor extra belkosten in rekening worden gebracht als gevolg van malware (kwaadwillende software) door toedoen van/veroorzaakt door een hacker die ongeoorloofde toegang tot het telefoonsysteem heeft verkregen. 

Verlies van geld op rekening 

Vergoeding van schade vindt plaats indien er geld van uw rekening(en) verloren gaat als gevolg van; 

 • Malware (kwaadwillende software) door toedoen van en/of veroorzaakt door een hacker. 
 • Zodra geld van verzekerden verloren gaat door het toedoen van Phishing. 
 • Wijziging van een betalingsopdracht voortvloeiende uit ongeoorloofde toegang tot het computersysteem van verzekerde. 

Meer informatie