Cyberverzekering

Uw organisatie kan op verschillende manieren getroffen worden door cybercriminaliteit. Eén van uw medewerkers laat zijn laptop in de trein liggen en de informatie valt in verkeerde handen. Een computer, of zelfs het hele netwerk, krijgt te maken met een hardnekkig virus. Of hackers verschaffen zich toegang tot vertrouwelijke informatie met behulp van phishing of malware. Dergelijke incidenten kunnen leiden tot forse financiële gevolgen, reputatieschade en soms zelfs boetes.

De CyberClear verzekering van verzekeraar Hiscox beschermt uw organisatie tegen de gevolgen van cyber- en data-risico’s. Met behulp van preventieve checks wordt de veiligheid van uw systemen onder de loep genomen. Mocht u toch schade oplopen, dan staan gespecialiseerde partijen klaar om u te adviseren en begeleiden. Uw eigen schade en schade aan derden wordt vergoed, indien deze onder de dekking van deze verzekering valt. 

Extra voordelen

 • Extra 10 % korting op de Beroepsaansprakelijkheids- verzekering;
 • Eenvoudige en heldere opzet;
 • Zeer scherpe premie;
 • Speciaal ontwikkeld voor en aanbevolen door NLdigital;
 • Inclusief toegang tot de Hiscox CyberClear Academy;
 • Inclusief dienstverlening SecureMe2 (SAM Security Scan);

De cyberverzekering dekt zowel uw eigen schade als schade aan derden. U kunt denken aan schade door data-inbreuk, schade door hackers, schade die het gevolg is van cyber-afpersing, schade door het gemis aan inkomsten, extra kosten die u moet maken en het verlies van geld op uw rekening als gevolg van malware of hacking.

Schade aan derden 

Individuele personen of bedrijven kunnen u aansprakelijk stellen voor het verlies van privacygevoelige gegevens. Deels wordt dit gedekt door uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De CyberClear by Hiscox verzekering biedt een aanzienlijk hogere dekking.

Daarnaast verzekert deze verzekering;

 • De kosten van onderzoek, schending van de geheimhoudingsplicht en boetes opgelegd door toezichthouders.
 • Tevens bent u verzekerd tegen schade die ontstaat als een website of e-mail onbedoeld een auteursrecht schendt, laster verspreidt, of een virus bevat.

Eigen schade 

Data-inbreuk 
Hieronder vallen kosten als gevolg van inbraak op systemen of data. U kunt dan denken aan:

 • Kosten van (digitaal) forensisch onderzoek door externe deskundigen naar de oorzaak van hacking of verlies van data 
 • Kosten die nodig zijn om de identiteit van betrokken te achterhalen 
 • Kosten van communicatie met klanten, toezichthouders, justitie, creditcardmaatschappijen en andere belanghebbenden 
 • Kosten voor extra klantenondersteuning, crisismanagement en herstel van uw reputatie 
 • Civielrechtelijke boetes opgelegd door toezichthouders of andere verplichte vergoedingen

Schade door hackers

Bij schade veroorzaakt door hackers kunt u denken aan:

 • Reparatie, vervanging of herstel van websites, programma's, netwerk, computersysteem softwareprogramma’s of data 
 • Kosten van gestolen software of data 
 • Kosten van onderzoek en advies in systeembeveiliging

Cyber-afpersing

Als u het slachtoffer wordt van cyber-afpersing, zoals:

 • Het beschadigen of vernietigen van uw website, intranet, netwerk, computersysteem, programma’s of elektronische data 
 • Het openbaar maken of misbruiken van vertrouwelijke informatie die u in elektronische vorm houdt

Bedrijfsschade

De verzekering vergoed ook schade als de internet of bedrijfsactiviteiten van de onderneming stil is komen te liggen door een cyber- incident tot 12 maanden na het incident. 

Extra belkosten bij hacking van uw telefoonsysteem

Vergoeding voor extra belkosten in rekening worden gebracht als gevolg van malware (kwaadwillende software) door toedoen van/veroorzaakt door een hacker die ongeoorloofde toegang tot het telefoonsysteem heeft verkregen. 

Verlies van geld op rekening 

Vergoeding van schade vindt plaats indien er geld van uw rekening(en) verloren gaat als gevolg van; 

 • Malware (kwaadwillende software) door toedoen van en/of veroorzaakt door een hacker. 
 • Zodra geld van verzekerden verloren gaat door het toedoen van Phishing. 
 • Wijziging van een betalingsopdracht voortvloeiende uit ongeoorloofde toegang tot het computersysteem van verzekerde. 

U kunt in de omstandigheid komen dat u bent gehackt en er een vermoeden bestaat dat uw data verloren en/of gestolen is. Indien dit gebeurt dan treedt voor u als verzekerde met een enkel telefoontje, het Hiscox Incident Response Plan in werking. De hele afhandeling na het melden van de schade, advies en hulp tijdens het gehele proces zal worden begeleid door onze partners.

Volledig ontzorgd

Het is mogelijk dat uw systemen zijn gehackt en/of er vermoeden bestaat dat uw data is verloren en/of gestolen. Indien dit gebeurt dan treedt voor u als verzekerde, met een enkel telefoontje, het Incident Response Plan in werking. Deze service is gebaseerd op het BVS principe (Bescherming, Verzekering en Service). U wordt volledig ontzorgd. Na het melden van de schade, zal het hele proces van hulp en advies worden begeleid door deskundige schadebehandelaars in samenwerking met onze partners.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Er zijn twee categorieën overtredingen en bijbehorende maximale boetes.

1) Verantwoordelijkheden (organisaties die persoonsgegevens verwerken) hebben onder de AVG bepaalde verplichtingen, zoals de verantwoordingsplicht. Komt een verantwoordelijke (een van) deze verplichtingen niet na? Dan kan de AP een boete opleggen van maximaal 10 miljoen euro. Of een boete van 2% van de wereldwijde jaaromzet, mocht dat bedrag hoger uitkomen.

2) Overtreedt een verantwoordelijke de beginselen of grondslagen van de AVG? Of de privacy rechten van de betrokkenen (de mensen van wie de organisatie gegevens verwerkt)? Dan kan de AP een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro. Of een boete van 4% van de wereldwijde jaaromzet, mocht dat bedrag hoger uitkomen.

U kunt Hiscox 24 uur per dag, zeven dagen per week bereiken via telefoonnummer 020 - 517 07 00.

U kunt deze verzekering aanvragen door middel van het aanvraagformulier.

Belangrijke documenten