Beroepsaansprakelijkheid

Laat een bedrijfsfout niet uw totale bedrijf ondermijnen!

De diensten en producten van uw ICT-bedrijf zijn op elk gebied doordacht. U wilt uw klanten vooral vooruit helpen. Dan komt het hard aan als u toch aansprakelijk blijkt voor schade die één van uw klanten lijdt door uw toedoen. Temeer omdat u in de veronderstelling was dat u werd beschermd door uw contract, leverings­voorwaarden of uw algemene aansprakelijkheidsverzekering.

Uw leveringsvoorwaarden zijn niet altijd afdoende

Goede leveringsvoorwaarden zijn belangrijk. Kijk hiervoor bijvoorbeeld naar de algemene voorwaarden van de IT-branchevereniging NLdigital: de NLdigital Voorwaarden, dé standaard in de IT-sector. Zij beschermen het vermogen van uw bedrijf. Het is echter een misverstand dat deze leveringsvoorwaarden een beroepsaansprakelijkheids verzekering overbodig maken. In de praktijk komt het regelmatig voor dat uw opdrachtgever inkoopvoorwaarden hanteert of dat het onduidelijk is welke voorwaarden van toepassing zijn. Verder loopt u het risico dat een rechter in bepaalde gevallen een streep zet door uw voorwaarden. Uw algemene aansprakelijkheidsverzekering biedt in dit soort gevallen geen of slechts zeer beperkte bescherming. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering doet dat wel, mits deze is afgestemd op de werkzaamheden binnen uw beroepsgroep.

Inkomstenderving en verweerkosten gedekt

Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor meerdere vormen van schade, die u als bedrijf kunt veroorzaken. Denkt u bijvoorbeeld aan de inkomstenderving die uw klant lijdt als gevolg van uw foute advies of het niet goed functioneren van door u geïnstalleerde of ontwikkelde software. Ook de verweerkosten die u moet maken als u aansprakelijk wordt gesteld zijn onder deze verzekering gedekt.

Commerciële kansen en continuïteit

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt niet alleen uw risico's, maar opent ook de deuren naar nieuwe commerciële kansen. Meer en meer realiseren opdrachtgevers zich dat zij afhankelijk zijn van leveranciers zoals u. Om de continuïteit van hun bedrijf te waarborgen stellen zij daarom steeds hogere eisen op het gebied van risicomanagement. Een van de middelen hiervoor is een adequate aansprakelijkheidsverzekering.

Heeft u een cyberverzekering via Aon/Hiscox afgesloten? Dan krijgt u 10% korting op de premie van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

  • Ontwikkeld en aanbevolen door NLdigital
  • Zeer scherpe premie
  • Uitgebreide dekking
  • Vrijheid van gebruik van leveringsvoorwaarden
  • Makkelijk en snel aan te vragen
  • Extra premiekorting van EUR 200,- per jaar op Beroepsaansprakelijkheids- verzekering voor leden van NLdigital

U kunt deze verzekering aanvragen door middel van het aanvraagformulier.

Belangrijke documenten