Veelgestelde vragen

 • Nee, bij het aanvragen van een verzekering is het lidmaatschap van NLdigital niet verplicht. Leden ontvangen echter wel EUR 200,- korting op de premie.

 • Voor een aantal activiteiten is onder deze polis niet automatisch dekking te verkrijgen. Daarbij dient u te denken aan o.a:

  • Activiteiten waaronder ontwikkeling/levering van software/hardware voor spoorwegen/scheepvaart/luchtvaart/offshore
  • Activiteiten waaronder ten behoeve van elektronische betaling en/of financiële transacties zoals bijvoorbeeld beurs of live trading
  • Activiteiten waaronder ontwikkeling/productie/levering van software/hardware, die wordt aangewend voor proces-technische en/of industrieel technische automatisering waar sprake is van aansturing van processen en/of systemen, behoudens administratieve software.

  Tevens biedt de polis geen dekking voor aanspraken die het gevolg zijn van de niet-nakoming of onderbreking van de verleende diensten door een aanbieder van internetdiensten (service provider), aanbieder van telecommunicatiediensten of door een ander nutsbedrijf.

  Op aanvraag zijn wij graag bereid een passende oplossing voor u te zoeken, neem hiervoor contact op met Aon Verzekeringen, tel. 088 - 810 81 74

 • Goede leveringsvoorwaarden zijn belangrijk. Zij beschermen het vermogen van uw bedrijf. Het is echter een misverstand dat deze leveringsvoorwaarden een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering overbodig maken. In de praktijk komt het regelmatig voor dat uw opdrachtgever inkoopvoorwaarden hanteert of dat het onduidelijk is welke voorwaarden van toepassing zijn. Verder loopt u het risico dat een rechter in bepaalde gevallen een streep zet door uw voorwaarden. Daarnaast sluiten goede leveringsvoorwaarden niet uit dat uw bedrijf nooit een foutje zal maken. Uw algemene aansprakelijkheidsverzekering biedt in dit soort gevallen geen of slechts zeer beperkte bescherming. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering doet dat wel, mits deze is afgestemd op de werkzaamheden binnen uw beroepsgroep.

 • Verzekeraar gaat er van uit dat u zo veel als mogelijk bij het aangaan van contracten de NLdigital Voorwaarden hanteert. Verzekeraar is er ook mee akkoord als andere voorwaarden zijn overeengekomen met uw opdrachtgever, mits de aansprakelijkheidsparagraaf uit de NLdigital Voorwaarden onverminderd van toepassing is verklaard. Indien u afwijkt van deze voorwaarden dan blijft de onderhavige polis onverminderd dekking bieden echter in dat geval geldt een dubbel eigen risico.

 • Die kan je hier vinden: NLdigital Voorwaarden.

 • Dat is niet nodig indien u de beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering via NLdigital heeft afgesloten. Onder deze verzekering vallen onder andere de wettelijke aansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid.

 • Traditionele aansprakelijkheidsverzekeringen bieden veelal een beperkte dekking. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt wel een uitgebreide dekking, maar deze is beperkt tot de schade als gevolg van een beroepsfout. Eigen schade is (ook) niet gedekt. Een cyberverzekering kan van groot belang zijn voor iedere organisatie, van welke omvang dan ook.

  De Wet Meldplicht Datalekken stelt strenge eisen aan het veilig bewaren van gegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 van kracht wordt, zal nog meer verantwoordelijkheden bij organisaties neerleggen. Hierdoor is het aansprakelijkheidsrisico fors verzwaard. Naast het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan derden kan ook de schade die bedrijven zelf lijden door cybercriminaliteit enorm zijn. Diefstal of verlies van gevoelige informatie over klanten of werknemers kan iedere organisatie overkomen.

 • Goede leveringsvoorwaarden zijn belangrijk. Kijk hiervoor bijvoorbeeld naar de algemene voorwaarden van de IT-branchevereniging NLdigital: de NLdigital Voorwaarden, dé standaard in de IT-sector. Zij beschermen het vermogen van uw bedrijf. Het is echter een misverstand dat deze leveringsvoorwaarden een beroepsaansprakelijkheids verzekering overbodig maken. In de praktijk komt het regelmatig voor dat uw opdrachtgever inkoopvoorwaarden hanteert of dat het onduidelijk is welke voorwaarden van toepassing zijn. Verder loopt u het risico dat een rechter in bepaalde gevallen een streep zet door uw voorwaarden. Uw algemene aansprakelijkheidsverzekering biedt in dit soort gevallen geen of slechts zeer beperkte bescherming. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering doet dat wel, mits deze is afgestemd op de werkzaamheden binnen uw beroepsgroep.

Voordelen

 • Ontwikkeld en aanbevolen door NLdigital
 • Zeer scherpe premie
 • Uitgebreide dekking
 • Vrijheid van gebruik van leveringsvoorwaarden
 • Makkelijk en snel aan te vragen
 • Extra premiekorting van EUR 200,- per jaar op Beroepsaansprakelijkheids-
  verzekering voor leden van NLdigital