Schade melden

Meld hier uw schade aan voor NLdigital

Beroepsaansprakelijkheid

Indien zich een situatie voordoet waaruit een daadwerkelijke claim tegen u zou kunnen voortvloeien dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden. Afhankelijk van de ernst van de situatie zal in overleg met verzekeraar besloten worden over de verdere te nemen stappen.

Indien u daadwerkelijk wordt aangesproken voor een schade dient u dit vanzelfsprekend per omgaande aan ons te melden. Ook in dat geval zal in overleg met verzekeraars worden besloten over de verdere te nemen stappen. Veelal zal in zo'n situatie een expert worden ingeschakeld om de situatie in kaart te brengen.

In beide gevallen dient u direct contact op te nemen met Aon:

Aon Verzekeringen
t.a.v. afdeling Schade
Postbus 3234
4800 DE Breda

U kunt ook contact opnemen met de afdeling Schade van Aon.
Telefoonnummer: 088 - 343 45 50
E-mailadres: claims.nederland@aon.nl

Zijn schades die voortvloeien uit omstandigheden die u reeds bekend zijn op de ingangsdatum van deze polis verzekerd onder deze polis?

Aanspraken die voortvloeien uit omstandigheden die u reeds bekend zijn op de ingangsdatum van deze polis zijn niet verzekerd onder deze verzekering. Een paar voorbeelden:

1. Een werknemer die reeds voor de ingangsdatum van de polis arbeidsongeschikt is geraakt als gevolg van de arbeidsomstandigheden.

2. Een klacht van een opdrachtgever over uw werkzaamheden die u reeds bekend was voor de ingangsdatum van de polis.

Cyberverzekering

Heeft u het vermoeden dat u bent gehackt en is er data verloren of gestolen? Met één telefoontje treedt het Incident Response Plan in werking. U kunt verzekeraar Hiscox 24 uur per dag, zeven dagen per week bereiken via telefoonnummer 020 - 517 07 00. Uitgebreide informatie leest u op de pagina Incident Response Plan. Incident Response Plan