(Tucht) Rechtsbijstandverzekering

De leden van het NIP kunnen via Aon Verzekeringen een aantrekkelijke rechtsbijstand verzekering afsluiten.

Deze verzekering kunt u zelf samenstellen en kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Tuchtrechtdekking
  • Beroepsdekking (incl. tuchtrecht)
  • Particuliere dekking (alleen i.c.m. de beroepsdekking)

Als lid van het NIP ontvangt u 15% korting. De genoemde premies zijn inclusief deze korting.

De tuchtrechtdekking voorziet in juridische bijstand voor tuchtrechtzaken voortvloeiend uit het tuchtrecht van het NIP, het Kwaliteitsregister Jeugd en de Wet-BIG.

Premie

De premie voor deze verzekering is:

Premiegrondslag Jaarpremie
'Tuchtrecht' dekking individueel  

Per psycholoog

EUR 47,12

Per meewerkend personeelslid 

EUR 7,86

Tarief is onderhevig aan jaarlijkse indexering.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Externe kostendekking

  • Bent u verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener dan geldt een maximale vergoeding van EUR 25.000,- per geschil.
  • Bent u voor het voeren van een gerechtelijke of administratieve procedure niet verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener? U mag dit wel doen maar dan gelden er aanvullende bepalingen aangaande verzekerde bedragen en eigen risico. Bovendien dient u wel met de verzekeraar te overleggen voordat u een keuze maakt. De aanvullende bepalingen leest u terug in de polisvoorwaarden.

De beroepsdekking is een complete dekking. De dekking is op basis van de formule "alles is gedekt, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten". De psycholoog kan een beroep doen op geschillen met eventueel personeel, een geschil met een ziektekostenverzekeraar, geschillen met cliënten, bijstand in een tuchtrechtelijke kwesties, enzovoorts. Ook kunnen onderlinge geschillen tussen de maten worden verzekerd.

Premie

De premie voor deze verzekering is:

Premiegrondslag Jaarpremie
Per psycholoog EUR 187,37
Per assistent (administratief) EUR 40,40

Tarief is onderhevig aan jaarlijkse indexering.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Externe kostendekking

  • Bent u verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener dan geldt een maximale vergoeding van EUR 35.000,- per geschil.
  • Bent u voor het voeren van een gerechtelijke of administratieve procedure niet verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener? U mag dit wel doen maar dan gelden er aanvullende bepalingen aangaande verzekerde bedragen en eigen risico. Bovendien dient u wel met de verzekeraar te overleggen voordat u een keuze maakt. De aanvullende bepalingen leest u terug in de polisvoorwaarden.

De particuliere dekking is een ruime dekking. Denk aan geschillen rond een eigen woning, de inkoop van consumentengoederen, geschillen met een werkgever, problemen rond een vakantie, een ongeval in het verkeer.

In aanvulling op de particuliere dekking kan ook nog een Pluspakket meeverzekerd worden. Dit biedt onder andere bijstand in specifieke zaken zoals fiscale kwesties, vermogensbeheer en uitbreiding van het verzekeringsgebied in vakantiezaken.

Premie

De premie voor deze verzekering is:

De premie voor deze verzekering is EUR 158,21 per jaar. Het is een complete gezinsdekking, die uiteraard ook geldt voor de gezinsleden van het lid van het NIP. Het tarief is alleen geldig in combinatie met de beroepsdekking.

De particuliere dekking kunt u uitbreiden met een plusdekking. Hiermee heeft u ook dekking voor o.a. scheidingsmediation, vemogensbeheer, fiscaalrecht. De premietoeslag bedraag EUR 41,51 per jaar.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

U kunt deze verzekering aanvragen middels onderstaande button.

Verzekering aanvragen

Belangrijke documenten