(Tucht) Rechtsbijstandverzekering

De leden van het NIP kunnen via Aon Verzekeringen een aantrekkelijke beroeps- en particuliere rechtsbijstand verzekering afsluiten.

Deze verzekering bestaat uit de onderdelen:

  • Tuchtrechtdekking
  • Beroepsdekking (incl. tuchtrecht)
  • Particuliere dekking (alleen i.c.m. de beroepsdekking)

Tuchtrechtdekking

De tuchtrechtdekking voorziet in juridische bijstand voor tuchtrechtzaken voortvloeiend uit het tuchtrecht van het NIP, het Kwaliteitsregister Jeugd en de Wet-BIG.

Premie
De premie voor deze verzekering is:

Premiegrondslag Jaarpremie
'Tuchtrecht' dekking individueel  
Per medewerkend personeelslid (niet administratief) EUR 7,36
Per psycholoog EUR 44,17

Tarief is onderhevig aan jaarlijkse indexering en alle genoemde premies zijn exclusief EUR 15,10 eenmalige poliskosten en 21% assurantiebelasting.

Externe kostendekking

  • Bent u verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener dan geldt een maximale vergoeding van EUR 25.000,- per geschil.
  • Bent u voor het voeren van een gerechtelijke of administratieve procedure niet verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener? U mag dit wel doen maar dan gelden er aanvullende bepalingen aangaande verzekerde bedragen en eigen risico. Bovendien dient u wel met de verzekeraar te overleggen voordat u een keuze maakt. De aanvullende bepalingen leest u terug in de polisvoorwaarden.

Beroepsdekking

De beroepsdekking is een complete dekking. De dekking is op basis van de formule "alles is gedekt, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten".
De psycholoog kan een beroep doen op geschillen met eventueel personeel, een geschil met een ziektekostenverzekeraar, geschillen met cliënten, bijstand in een tuchtrechtelijke kwesties, enzovoorts.

Premie
De premie voor deze verzekering is:

Premiegrondslag Jaarpremie
Per psycholoog EUR 175,62
Per assistent (administratief) EUR 37,86

Tarief is onderhevig aan jaarlijkse indexering en alle genoemde premies zijn exclusief EUR 15,10 eenmalige poliskosten en 21% assurantiebelasting.

Externe kostendekking

  • Bent u verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener dan geldt een maximale vergoeding van EUR 35.000,- per geschil.
  • Bent u voor het voeren van een gerechtelijke of administratieve procedure niet verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener? U mag dit wel doen maar dan gelden er aanvullende bepalingen aangaande verzekerde bedragen en eigen risico. Bovendien dient u wel met de verzekeraar te overleggen voordat u een keuze maakt. De aanvullende bepalingen leest u terug in de polisvoorwaarden.

Particuliere dekking

De particuliere dekking is een ruime dekking. Denk aan geschillen rond een eigen woning, de inkoop van consumentengoederen, geschillen met een werkgever, problemen rond een vakantie, een ongeval in het verkeer.

In aanvulling op de particuliere dekking kan ook nog een Pluspakket meeverzekerd worden. Dit biedt onder andere bijstand in specifieke zaken zoals fiscale kwesties, vermogensbeheer en uitbreiding van het verzekeringsgebied in vakantiezaken.

Premie
De premie voor deze verzekering is:

De premie voor deze verzekering is EUR 148,36 per jaar. Het is een complete gezinsdekking, die uiteraard ook geldt voor de gezinsleden van het lid van het NIP. Het tarief is alleen geldig in combinatie met de beroepsdekking.

De premie voor het Pluspakket bedraagt EUR 38,91 per jaar (exclusief EUR 15,10 eenmalige poliskosten en 21% assurantiebelasting).

Direct aanvragen

Dekkingsvoorbeelden

Hierna treft u een aantal voorbeelden aan van wat gedekt is. De voorbeelden gaan uit van de complete dekking, zowel voor het beroep als voor de particulier.

Wat doet u?
Waar krijgt u mee te maken?
Voorbeelden
Koop- en huurovereenkomsten, aanneemovereenkomsten U huurt een praktijkruimte en krijgt een conflict met de verhuurder inzake de verhoging van de huur.
U heeft een bedrijfsadres en een woonadres Inbraak, diefstal en schade Inbrekers hebben beschadigingen aangericht bij uw bedrijfsadres en u wilt de schade verhalen op de vandalen.
Beveiliging, verzekering, onderhoud en schoonmaak, buren en omwonenden, de overheid voor vergunningen
Aantrekken van diensten Boekhouders, accountants, belastingadviseurs Het nieuwe boekhoudprogramma blijft problemen houden, maar de leverancier geeft niet meer thuis.
Onderhouds- en schoonmaak-bedrijven U heeft problemen met een door u ingehuurd schoonmaakbedrijf.
Onbetaalde nota's Incassobijstand Een cliënt blijft voortdurend in gebreke de nota te voldoen en u wilt nu eindelijk uw geld zien.
U maakt gebruik van computers, goederen, apparatuur Koop-, lease- en huurcontracten Apparatuur functioneert niet goed, maar de leverancier reageert niet op uw klachten.
Milieuvoorschriften  
U treedt naar buiten als psycholoog Belangenbehartiging In de pers is een tendentieuze en negatieve publicatie verschenen en u wilt de krant aanpakken.
U koopt goederen in Leveranciers met verkoopvoorwaarden U heeft net nieuwe spullen aangeschaft die niet goed zijn. De leverancier geeft niet thuis.
U heeft cliënten Tuchtrechtelijke bijstand U heeft bijstand nodig in verband met een door een cliënt aangespannen procedure bij een tuchtcollege (ook in kader van Wet BIG).

Acceptatiecriteria

De aanbieding in deze vorm staat alleen open voor psychologen, die zijn aangesloten bij het NIP.

Beëidigt u uw lidmaatschap van het NIP? Dan dient u dit zelf aan ons door te geven. Uw ledenkorting van 15% komt dan te vervallen.

Voorwaarden en documenten

Direct aanvragen