(Tucht) Rechtsbijstandverzekering

De leden van het NIP kunnen via Aon Verzekeringen een aantrekkelijke rechtsbijstandverzekering afsluiten.

Deze verzekering kan bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Tuchtrechtdekking
 • Beroepsdekking (incl. tuchtrecht)
 • Praktijkdekking is naast de beroepsdekking verplicht als er sprake is van een eigen praktijk
 • Particuliere dekking (alleen i.c.m. de beroepsdekking)

Als lid van het NIP ontvangt u 10% korting. De genoemde premies zijn inclusief deze korting.

De tuchtrechtdekking voorziet in juridische bijstand voor tuchtrechtzaken voortvloeiend uit het tuchtrecht van het NIP, het Kwaliteitsregister Jeugd en de Wet-BIG.

Premie

De premie voor deze verzekering is:

Premiegrondslag Jaarpremie
'Tuchtrecht' dekking individueel  

Per psycholoog

EUR 45,67

Per verpleegkundig personeelslid 

EUR 7,16

De premie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Externe kostendekking

 • Bent u verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener dan geldt een maximale vergoeding van EUR 25.000,- per geschil.
 • Bent u voor het voeren van een gerechtelijke of administratieve procedure niet verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener? U mag dit wel doen maar dan gelden er aanvullende bepalingen aangaande verzekerde bedragen en eigen risico. Bovendien dient u wel met de verzekeraar te overleggen voordat u een keuze maakt. De aanvullende bepalingen leest u terug in de polisvoorwaarden.

De rechtsbijstandverzekering van DAS voor de Zorg bestaat uit een beroepsdekking en een praktijkdekking. Indien u uw beroep uitsluitend als ZZP'er zonder eigen praktijk/cliënten uitoefent, is een beroepsdekking voldoende. Heeft u ook een eigen praktijk/patiëntien al dan niet in een samenwerkingsverband dan heeft u naast de beroepsdekking ook een praktijkdekking nodig.

De Beroepsdekking biedt u onder andere juridische hulp:

 • bij verhaal van letsel- en materiële schade;
 • in straf-, tucht- en klachtzaken;
 • bij conflicten over:
  • uw werkzaamheden als waarnemer;
  • uw werkzaamheden als opleider of begeleider van zorgverleners in opleiding;
  • uw tijdelijke activiteiten als vrijwilliger voor een hulporganisatie.

Een volledig overzicht van de dekking kunt u vinden in het dekkingsoverzicht in de Bijzondere polisvoorwaarden 137 (01-2022) DAS voor de Zorg beroep en praktijk.

Premie

De premie voor deze verzekering is:

Premiegrondslag Jaarpremie

Per psycholoog

EUR 206,27

De premie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Externe kostendekking

 • Bent u verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener dan geldt een kostenmaximum. Dit is het bedrag dat DAS maximaal per betaalt voor externe kosten. In het dekkingsoverzicht Bijzondere polisvoorwaarden 137 (01-2022) DAS voor de Zorg beroep en praktijk leest u per soort conflict wat het externe kostenmaximum is.
 • Bent u voor het voeren van een gerechtelijke of administratieve procedure niet verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener? U mag dit wel doen maar dan gelden er aanvullende bepalingen aangaande verzekerde bedragen en eigen risico. Bovendien dient u wel met de verzekeraar te overleggen voordat u een keuze maakt. De aanvullende bepalingen leest u terug in de polisvoorwaarden.

Heeft u een eigen praktijk dan is naast de beroepsdekking het sluiten van een praktijkdekking verplicht. Extra praktijkpanden en/of gelieerde ondernemingen zijn standaard meeverzekerd.
Is er sprake van een samenwerkingsverband dan kunt u  kiezen om een aanvullende dekking te sluiten voor het meeverzekeren van onderlinge conflicten tussen de deelnemers.

De Praktijkdekking biedt u onder andere juridische hulp bij conflicten met of over:

 • overeenkomsten met leveranciers;
 • de dienstverlening aan patiënten of cliënten;
 • verwerking van persoonsgegevens van uw patiënten of cliënten;
 • contracten met zorgverzekeraars;
 • werknemers en sociale wetgeving;
 • koop, huur en onderhoud van bedrijfs- of praktijkruimte;
 • de overheid, bijvoorbeeld over bouwvergunningen of bestemmingsplannen.

Een volledig overzicht van de dekking kunt u vinden in het dekkingsoverzicht in de Bijzondere polisvoorwaarden 137 (01-2022) DAS voor de Zorg beroep en praktijk.

Premie

De premie voor deze verzekering is:

Premiegrondslag Jaarpremie
(beroepsdekking/praktijkdekking)

Per psycholoog

EUR 361,66
(inclusief de premie voor de beroepsdekking EUR 206,27)

Per werknemer (assistent, administratief, para-medisch)
Stagiaires en psychologen in opleiding vallen standaard onder de dekking.


EUR 52,12

Aanvullende dekkingen (optioneel)

Premiegrondslag Jaarpremie

Onderlinge conflicten binnen een samenwerkingsverband

samenwerkingsverband t/m  2 leden per lid

samenwerkingsverband t/m  4 leden per lid

samenwerkingsverband t/m 20 leden per lid
EUR 98,17

EUR 147,26

EUR 220,90

Premiegrondslag Jaarpremie

Hogere dekking Vrije Keuze van Rechtshulpverlener (VKR)

Bij een conflict dat direct te maken heeft met de uitoefening van uw beroep als zorgverlener kunt u een externe rechtshulpverlener inschakelen. De kosten voor een externe rechtshulpverlener vergoedt DAS tot maximaal EUR 25.000,-.  Zonder aanvullende dekking bedraagt dit maximaal EUR 5.000,-.

25% toeslag op de premie
voor de beroepsdekking,
de praktijkdekking en de werknemers

Premiegrondslag Jaarpremie

Verhuur onroerende zaken

Per verhuurde wooneenheid per contract

Per verhuurde bedrijfsruimte per contract
EUR 67,63

EUR 101,42

De premie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

De particuliere dekking is een ruime dekking. Denk aan geschillen rond een eigen woning, de inkoop van consumentengoederen, geschillen met een werkgever, problemen rond een vakantie, een ongeval in het verkeer.

Premie

De premie voor deze verzekering is EUR 315,89 per jaar. Het is een complete gezinsdekking, die uiteraard ook geldt voor de gezinsleden van het lid van het NIP. Het tarief is alleen geldig in combinatie met de beroepsdekking.

De premie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

U kunt een offerte voor deze verzekering aanvragen middels onderstaande button.

Offerte aanvragen

Belangrijke documenten