Cyberverzekering

Cyberrisico

U of een medewerker verliest een USB-stick met cliëntgegevens. Een werk laptop wordt gestolen. Een malware-virus gijzelt uw computers. Of hackers breken in op uw bestanden en uw cliëntgegevens komen op straat te liggen. U bent als psycholoog verplicht elk mogelijk data lek te melden. Doet u dit niet dan riskeert u hoge boetes. Het is daarom noodzakelijk dat u uw cyberveiligheid op orde heeft.

Die moderne risico’s gaan de dekkingen van traditionele (aansprakelijkheid) verzekeringen vaak ver te boven. Sommige reguliere polissen dekken weliswaar ook bepaalde ‘online’ risico’s. Maar ontstaat daarover een geschil, dan ben je voor de uitkomst sterk afhankelijk van de exacte tekst in de polis, de aard van claim en schade, en de bereidheid van de rechtbank om dekking toe te kennen.

Netwerk- en privacy-risico’s

Daarom biedt Aon nu ook specifieke cyberverzekeringen. Deze zijn ontworpen om netwerkrisico’s en privacy-risico’s te dekken, speciaal voor organisaties die werken met privacygevoelige data, waaronder ook uw praktijk. Dat geeft dus aanzienlijk meer zekerheid en bescherming. Deze polissen dienen als veilig vangnet en beschermen organisaties tegen de financiële gevolgen van netwerkuitval of bijvoorbeeld data-lekken.

Combineer met aansprakelijkheidsverzekering voor lagere premie

In combinatie met een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering krijgt u een flinke korting op de premie van een Cyberverzekeringspremie. U betaalt u een scherpe premie vanaf slechts €195,-. Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting. Klik links op cyberverzekering aanvragen en sluit de cyberdekking af via het digitale aanvraagformulier.

Aan de slag!

U doet ongetwijfeld vast al veel aan netwerk- en databeveiliging. Toch is het zelfs dan lastig om exact te peilen hoe kwetsbaar uw praktijk als geheel is voor cyberrisico’s. Waar kan het precies mis gaan? Wat zijn de ‘worst case scenario’s’? Wat is daarvan de financiële impact? En wat kunt u zelf doen om die af te dekken?

Aanbevelingen

  • Breng de cyberrisico’s voor uw praktijk goed in kaart. Welke risico’s loopt u, welke scenario’s passen daarbij, en hoe groot kan de schade voor u dan maximaal worden?
  • Controleer uw traditionele verzekeringen op de dekking die ze bieden tegen cyber-risico’s.
  • Breng in kaart welke cyber-risico’s niet zijn afgedekt, en de mogelijke (financiële) risico’s die uw praktijk daarbij loopt.
  • Vraag ons om u de opties en alternatieven voor uw praktijk uit te leggen, op een begrijpelijke manier.

Documenten

Direct aanvragen