Beroeps-en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Verantwoordelijk werk, serieuze aansprakelijkheid…

Werken in de psychologie is prachtig én verantwoordelijk. Hoe zorgvuldig en deskundig u ook werkt: het vraagt een verstandige dekking van uw beroepsrisico's. Daarom is er de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die Aon voor psychologen heeft ontwikkeld die u beschermt tegen de financiële gevolgen claims van cliënten. Voor u is dat een zorg minder; u kunt zich ongehinderd richten op uw werk.

Deze verzekering biedt dekking voor beroeps- én bedrijfsaansprakelijkheid. Omdat beide voor uw praktijk nodig zijn, bieden we ze gecombineerd aan. U heeft de keuze uit twee varianten met verschillende verzekerde bedragen.

Bedrijfsaansprakelijkheid

De verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid beschermt u tegen claims in verband met materiële en/of letselschade en de gevolgen daarvan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een cliënt die tijdens een sessie uitglijdt op een gladde vloer waarvoor niet is gewaarschuwd. Uw bedrijf is dan aansprakelijk. (Let wel: zuivere vermogensschade valt hier niet onder.)

Beroepsaansprakelijkheid

De verzekering voor beroepsaansprakelijkheid biedt dekking indien een cliënt u aansprakelijk stelt voor geleden financiële schade - in vaktaal “zuivere vermogensschade”- als gevolg van een door u gemaakte fout.. Het gaat dan niet om materiële en/of letselschade maar om aantasting van het financiële vermogen van uw cliënt. Een cliënt heeft bijvoorbeeld veel meer sessies gevolgd (en betaald) dan nodig was. Of: het carrièreadvies dat u uw cliënt gaf, pakt voor hem/haar financieel nadelig uit. 

Twee varianten beroepsaansprakelijkheidsverzekering

U heeft de keuze uit een tweetal dekkingen van de beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering.

Dekking StandaardDekking Uitgebreid

Verzekerd zijn:

 • Alle behandelmethoden en geneeswijzen in Nederland van afgestudeerde psychologen welke in een groot scala aan beroepssectoren werkzaam kunnen zijn zoals: gezondheidszorg, bij de overheid, in het onderwijs, bij adviesbureaus, bedrijven of in het wetenschappelijk onderzoek indien is gehandeld in overeenstemming met de van toepassing zijnde richtlijnen, protocollen en wetgeving.
 • Mediation niet zijnde financieel advies.
 • Het geven van opleidingen en intervisie onder supervisie van NIP
 • Als nevenwerkzaamheid uitgevoerde alternatieve therapeutische behandelingen ten behoeve van het psychisch welbevinden.
 • Nevenactiviteiten die in de lijn liggen van de kennis en kunde van het verzekerde hoofdberoep en naast het verzekerde hoofdberoep worden verricht. Niet verzekerd zijn activiteiten waarvoor geen (para)medische achtergrond is vereist zoals besturen, beleid & management, personeel en administratie.
Jaarpremie is € 172,50 en voor NIP-leden € 150,00 met daarbij de volgende verzekerde bedragen
 • Beroepsaansprakelijkheid:
  € 1.250.000,00 per aanspraak met een maximaal bedrag van
  € 2.500.000,00 per jaar.
 • Bedrijfsaansprakelijkheid:
  € 2.500.000,00 per aanspraak met een maximaal bedrag van
  € 5.000.000,00 per jaar.
De dekking is gelijk aan de standaard variant. De verzekerde bedragen voor de beroepsaansprakelijkheid verzekering zijn hoger. Zie de verschillen hieronder bij premie en maximum verzekerde bedragen.

Jaarpremie is € 316,25 en voor NIP-leden € 275,00 met daarbij de volgende verzekerde bedragen
 • Beroepsaansprakelijkheid:
  € 2.500.000,00 per aanspraak met een maximaal bedrag van € 5.000.000,00 per jaar.
 • Bedrijfsaansprakelijkheid:
  € 5.000.000,00 per aanspraak met een maximaal bedrag van € 10.000.000,00 per jaar.

Cyberverzekering in combinatie met de Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Aon biedt in combinatie met de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsdekking ook een cyberdekking aan. Deze is ontworpen om netwerkrisico’s en privacy risico’s te dekken. U kunt kiezen voor een verzekerd bedrag van € 50.000,- of een verzekerd bedrag van € 100.000. De premie hiervoor bedraagt € 125,- respectievelijk € 195,-

Lees meer over de premie en de voorwaarden.

Uitsluitingen

Bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn onder andere de volgende aanspraken tot schadevergoeding uitgesloten:

 • Voortvloeiend uit of verband houdend met het garanderen van resultaten als gevolg van behandelingen en/of adviezen..
 • Het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst.

Dekkingsgebied

Het dekkingsgebied is Europa mits de praktijk in Nederland is gevestigd en het beroep (met uitzondering van E-health) in Nederland wordt uitgeoefend. De verzekering biedt dekking buiten Europa mits de praktijk in Nederland is gevestigd:

 • In geval van deelname van verzekerde(n) aan congressen, seminars en dergelijke
 • Indien incidenteel eerste hulp wordt verleend bij een ongeval of een plotseling opkomende ziekte.
VariantJaar premieJaar premie NIP-ledenBeroepsaansprakelijkheidBedrijfsaansprakelijkheid
Per aanspraak Per verzekerings­jaar Per aanspraak Per verzekerings­jaar
Standaard 172,50 150,00 1.250.000,- 2.500.000,- 2.500.000,- 5.000.000,-
Uitgebreid 316,25 275,00 2.500.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- 10.000.000,-

De premie is per therapeut / beroepsbeoefenaar.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Starterskorting

(uitsluitend van toepassing voor NIP-leden)

Voor starters die binnen 5 jaar na afstuderen, de verzekering aanvragen geldt voor de standaardvariant voor het eerste jaar een premie van € 100,- (deze regeling geldt vanaf 1 oktober 2021 voor nieuwe polissen van NIP-leden die nieuw zijn ingeschreven in de KvK).

Voor beide varianten gelden onderstaande bedragen.

BeroepsaansprakelijkheidEigen risico
Zuivere vermogensschade 250,-
Schade door activiteiten als forensische psycholoog   1000,-
 
BedrijfsaansprakelijkheidEigen risico
Materiële schade 150,-
Letselschade 500,-

Belangrijke documenten