Beroeps-en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Verantwoordelijk werk, serieuze aansprakelijkheid…

Werken in de psychologie is prachtig én verantwoordelijk. Hoe zorgvuldig en deskundig u ook werkt: het vraagt een verstandige dekking van uw beroeps¬risico's. Daarom is er de Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die Aon voor psychologen heeft ontwikkeld. Die beschermt u tegen de financiële gevolgen van een onverhoopte professionele vergissing. Voor u is dat een zorg minder; u kunt zich ongehinderd richten op uw werk.

Deze verzekering biedt dekking voor Bedrijfs- én Beroeps¬aansprakelijk¬heid. Omdat beide voor uw praktijk nodig zijn, bieden we ze gecombineerd aan. De Bedrijfs¬aansprakelijkheids¬verzekering kent één standaard dekking. Bij de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft u de keuze uit twee varianten.

Twee varianten beroepsaansprakelijkheidsverzekering

U heeft de keuze uit een tweetal dekkingen van de beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering.

Dekking Standaard
Verzekerd zijn alle behandelmethoden en geneeswijzen in Nederland van een afgestudeerd psycholoog welke in een groot scala aan beroepssectoren werkzaam kan zijn: gezondheidszorg, bij de overheid, in het onderwijs, bij adviesbureaus, bedrijven of in het wetenschappelijk onderzoek. Ook het geven van opleidingen en intervisie onder supervisie van NIP is verzekerd. Alsmede bestaat er dekking voor aanspraken in verband met als nevenwerkzaamheid uitgevoerde alternatieve therapeutische behandelingen ten behoeve van het psychisch welbevinden.

Dekking Uitgebreid
De dekking is gelijk aan de standaard variant. De verzekerde bedragen voor de beroepsaansprakelijkheid verzekering zijn hoger. Zie de verschillen hieronder bij premie en maximum verzekerde bedragen.

Direct aanvragen

Cyberverzekering in combinatie met de Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Aon biedt ook een cyberdekking aan. Deze zijn ontworpen om netwerkrisico’s en privacy risico’s te dekken. In combinatie met de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering betaalt u een premietoeslag van € 195,- per jaar.

Lees meer over de premie en de voorwaarden.

Uitsluitingen

Bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn onder andere de volgende aanspraken tot schadevergoeding uitgesloten:

  • Voortvloeiend uit of verband houdend met het toezeggen of garanderen van resultaten, rendementen etcetera
  • Het verstrekken van medicijnen en/of het verrichten van medische handelingen.

Dekkingsgebied

Het dekkingsgebied is Nederland en wereld in geval van deelname van verzekerde(n) aan congressen, seminars en dergelijke, op voorwaarde dat de praktijk waar de omzet (door uitoefening van de beroepsactiviteiten), wordt gegenereerd zich binnen de Nederlandse landsgrenzen bevindt.

Premie en maximum verzekerde bedragen

VariantJaar premieBeroepsaansprakelijkheidBedrijfsaansprakelijkheid
Per aanspraak Per verzekerings­jaar Per aanspraak Per verzekerings­jaar
Standaard 150,- 500.000,- 1.000.000,- 2.500.000,- 5.000.000,-
Uitgebreid 275,- 1.000.000,- 2.000.000,- 2.500.000,- 5.000.000,-

Alle genoemde premies zijn in euro's, exclusief EUR 15,10 eenmalige poliskosten en 21% assurantiebelasting.

Eigen risico

Voor beide varianten gelden onderstaande bedragen.

BeroepsaansprakelijkheidEigen risico
Zuivere vermogensschade EUR 250,-
Uitgezonderd de schade door activiteiten als forensische psycholoog. Hiervoor geldt een eigen risico van € 1000,-
 
BedrijfsaansprakelijkheidEigen risico
Materiële schade EUR 150,-
Letselschade EUR 500,-

Bedrijfsaansprakelijkheid

De verzekering voor Bedrijfsaansprakelijkheid beschermt u tegen claims in verband met materiële en/of letselschade en de gevolgen daarvan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een cliënt die tijdens een sessie door een stoel zakt. Of een medewerker die uitglijdt op een gladde vloer waarvoor niet is gewaarschuwd. Uw bedrijf is dan aansprakelijk. (Let wel: zuivere vermogensschade valt hier niet onder.)

Beroepsaansprakelijkheid

De verzekering voor Beroepsaansprakelijkheid beschermt u tegen onverhoopte kostbare fouten in uw werk als psycholoog . Deze dekt met name situaties waarin een cliënt u aansprakelijk stelt voor geleden financiële schade - in vaktaal “zuivere vermogensschade”. Het gaat dan niet om materiële en/of letselschade maar om aantasting van het financiële vermogen van uw cliënt. Een cliënt heeft bijvoorbeeld veel meer sessies gevolgd (en betaald) dan nodig was, maar is er niet beter van geworden. Of: het carrièreadvies dat u hem gaf, pakt voor hem/haar financieel nadelig uit. Als uw cliënt u aansprakelijk stelt, beschermt deze verzekering u tegen de financiële gevolgen.