Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid van de leden in hun hoedanigheid van EHBO'er, ook tijdens het volgen van een opleiding.

Producteigenschappen

  • Geldig voor leden
  • Wereldwijde dekking
  • Maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis bedraagt EUR 500.000
  • Kledingschade max. EUR 500,- voor schade aan EHBO-uitrustingsstukken van de EHBO'er

Voor de BHV'ers is het mogelijk een ongevallenverzekering af te sluiten waarin begrepen de kledingschade tot maximaal EUR 500,-.

Premie Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering t.b.v. de leden

De premie bedraagt EUR 0,45 per geregistreerd lid per jaar met een minimumpremie van EUR 22,00 per jaar.

Premie Ongevallenverzekering voor BHV'ers

EUR 0,25 per geregistreerd lid per jaar met een minimumpremie van EUR 22,00 per jaar.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Aansprakelijkheidsrisico ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering t.b.v. de leden

EUR 500.000,- als maximum vergoeding per gebeurtenis, met een eigen risico van EUR 25,- per gebeurtenis per lid.

OngevallenrisicoGehuwdOngehuwd
Verzekerde bedragen per persoon
Bij overlijden EUR 12.500,- EUR 2.500,-
Bij algehele blijvende invaliditeit EUR 25.000,- EUR 35.000,-


Kledingschade

EUR 500,- als maximum vergoeding per gebeurtenis voor schade aan E.H.B.O. -uitrustingsstukken van de EHBO’er/BHV’er met een eigen risico van EUR 25,- per gebeurtenis per verzekerd lid.

U kunt deze verzekering aanvragen door middel van het aanvraagformulier.

Verzekering aanvragen

Belangrijke documenten