Bestuurdersaansprakelijkheid

Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u het privé vermogen van bestuurders en medebestuurders. De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van alle bestuurders van een door derden geleden vermogensschade als gevolg van een fout. Aon Verzekeringen en de KNV EHBO bieden u de mogelijkheid om het gehele bestuur vanaf EUR 160,24 te verzekeren!

Producteigenschappen

  • Geen eigen risico
  • Wereldwijde dekking, excl. USA en Canada
  • Het gehele bestuur is meeverzekerd
  • Premie vanaf EUR 160,24 per jaar

Hieronder treft u de premietabel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan voor iedere EHBO vereniging afzonderlijk. De jaarlijkse premie is afhankelijk van de door u gekozen limiet en het balanstotaal van uw vereniging. Heeft u bijvoorbeeld een balanstotaal van EUR 550.000,- en wenst u een limiet van EUR 250.000,- dan is de jaarlijkse premie die u verschuldigd bent EUR 168,66.

Verzekerd bedragEUR 250.000,-EUR 500.000,-EUR 1.000.000,-EUR 1.200.000,-EUR 1.500.000,-
Balanstotaal
Tot EUR 500.000,- EUR 160,24 EUR 216,34 EUR 315,67 n.v.t. n.v.t.
Tot EUR 1.000.000,- EUR 168,66 EUR 236,14 EUR 326,35 n.v.t. n.v.t.
Tot EUR 2.000.000,- EUR 185,54 EUR 244,56 EUR 337,34 EUR 354,20 EUR 387,94
Tot EUR 3.000.000,- EUR 236,14 EUR 312,04 EUR 413,24 EUR 446,96 EUR 506,00
Tot EUR 5.000.000,- EUR 261,44 EUR 337,34 EUR 463,84 EUR 497,56 EUR 556,60
Tot EUR 10.000.000,- EUR 345,76 EUR 438,54 EUR 590,34 EUR 624,06 EUR 666,24

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Deze verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van een verzekerde in de hoedanigheid van bestuurder voor, door derden geleden schade als gevolg van een fout van een bestuurslid. De aanspraak dient te zijn ingesteld tijdens de looptijd van de verzekering.

De dekking is inclusief aanspraken tot vergoeding van schade wegens verzuim(en) van de verplichtingen van het niet nakomen van boekhoud- en publicatieplicht.

Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die opzettelijk is veroorzaakt en schade aan zaken of personen (hiervoor is de normale aansprakelijkheidsverzekering). De verzekerden zijn de huidige bestuursleden en tijdens de verzekerde periode afgetreden of toegetreden bestuursleden en rechtsopvolgers.

U kunt deze verzekering aanvragen door middel van het aanvraagformulier.

Verzekering aanvragen

Belangrijke documenten