Bedrijfsaansprakelijkheid

Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is uw EHBO-vereniging beschermd tegen schadeclaims. Als vereniging kunt u om allerlei redenen aansprakelijk gesteld worden, bijvoorbeeld door clienten. Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is uw vereniging goed verzekerd tegen schade, inclusief gevolgschade en smartengeld.

Producteigenschappen

  • Geldig voor bestuursleden, leden en vrijwilligers
  • Wereldwijde dekking (exclusief USA en Canada)
  • Maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis bedraagt EUR 2.500.000,-

EUR 0,13 per geregistreerd lid per jaar met een minimumpremie van EUR 40,00 per jaar.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor door derden geleden schade, inclusief op geld waardeerbare gevolgschade en smartengeld.

U kunt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering individueel aanvragen, of in combinatie met andere verzekeringen voor uw EHBO-vereniging (verzekeringpakket). U vraagt de individuele verzekering en het verzekeringspakket beide aan door middel van het volgende aanvraagformulier.

Verzekering aanvragen

Belangrijke documenten