Bedrijfsaansprakelijkheid

Als afdeling kunt u om allerlei redenen aansprakelijk gesteld worden. Bijvoorbeeld door clienten. Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid voor door derden geleden schade, inclusief op geld waardeerbare gevolgschade en smartengeld verzekerd.

Producteigenschappen

  • Geldig voor bestuursleden, leden en vrijwilligers
  • Wereldwijde dekking (exclusief USA en Canada)
  • Maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis bedraagt EUR 2.500.000,-

EUR 0,13 per geregistreerd lid per jaar met een minimumpremie van EUR 40,00 per jaar.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor door derden geleden schade, inclusief op geld waardeerbare gevolgschade en smartengeld.

U kunt deze verzekering aanvragen door middel van het aanvraagformulier.

Verzekering aanvragen

Belangrijke documenten