Reisongevallen

Leden van verenigingen zijn vaak onderweg. Tijdens het reizen, gedurende optredens of het wachten voor een optreden kan er jammer genoeg een ongelukje gebeuren. De reis-ongevallenverzekering verzekert de leden en vrijwilligers die aangesloten zijn bij uw vereniging  hiervoor. De dekking geldt uiteraard ook voor alle bestuursleden.

Deze verzekering is geldig tijdens:

 • repetities
 • optredens, uitvoeringen en excursies
 • bestuurs- en ledenvergaderingen

Uitsluitingen

Uitgesloten van deze verzekering zijn o.a. de gevolgen van:

 • Opzet
 • Gebruik van alcohol
 • Genees- en genotmiddelen anders dan op medisch voorschrift
 • Schade, verlies of diefstal van voorwerpen die zijn verzekerd of verzekerd kunnen worden onder de instrument- en uniformverzekering
 • Als de verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen om diefstal, vermissing en beschadiging te voorkomen

Verzekerde bedragen en risico per persoon

 • € 12.500,- bij overlijden ten gevolge van een ongeval
 • € 25.000,- bij blijvende algehele invaliditeit ten gevolge van een ongeval (gedeeltelijke uitkering bij gedeeltelijke invaliditeit)
 • € 25.000,- voor reishulpverlening
 • € 1.500,- voor persoonlijke bezittingen en zakelijke uitrusting (geld tot € 250,-)
 • € 1.500,- voor medische kosten

Eigen risico

Er geldt alleen een eigen risico € 25,- per gebeurtenis bij schade onder reisbagage.

De jaarpremie bedraagt € 0,74 per persoon.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Belangrijke documenten