Rechtsbijstandverzekering

Een meningsverschil, conflict of een geschil met een overheidsinstantie kan zomaar ontstaan. Wilt u op deze momenten terug kunnen vallen op juridische specialisten die u bijstaan, zonder dat u voor hoge kosten komt te staan? Sluit dan nú een rechtsbijstandverzekering af en bepaal zelf de mate van dekking. Speciaal voor verenigingen op het gebied van sport, cultuur en welzijn. Deze verzekering geldt niet voor stichtingen.

Een rechtsbijstandverzekering geeft recht op rechtshulp of op vergoeding van kosten die samenhangen met het oplossen van een juridisch geschil. Geschillen kunnen niet altijd in goed onderling overleg worden opgelost en dan is deskundige hulp noodzakelijk. Het zelf bekostigen van (juridische) deskundigen is, gezien de hoge kosten, voor velen niet haalbaar. Met een rechtsbijstandverzekering wordt dit financiële risico overgedragen aan de verzekeraar.

Belangrijke documenten