Inventaris

Voor elke vereniging is de inventaris een belangrijk goed. De stoelen, banken en tafels dragen er aan bij dat de leden van de vereniging zich prettig voelen. Daarom is het belangrijk voor verenigingen om de inventaris te verzekeren. De inventarisverzekering is uitermate geschikt voor koorverenigingen.

Verzekerd onder deze verzekering is o.a:

 • brand, ontploffing, blikseminslag en schade door vliegtuigen
 • storm (windsnelheid van ten minste 14m per seconde)
 • olie, hagel en sneeuw
 • water
 • het breken van aquaria
 • het doorbreken van de geluidsbarrière
 • rook en roet, onvoorzien uit verwarmingsinstallaties
 • afgevallen of uitgestroomde lading
 • paarden, vee en huisdieren, voor zover geen eigendom van de verzekerde
 • het omvallen van kranen of heistellingen
 • het breken van ruiten, schade aan ruiten zelf is niet gedekt

Nieuwwaarde

Het verzekerde bedrag dient gelijk te zijn aan de nieuwwaarde. Een mogelijkheid voor het vaststellen van de nieuwbouwwaarde is een taxatie door onpartijdige en beëdigd deskundige. De kosten van taxatie komen voor rekening van de verzekerde.

Uitsluitingen

Schade o.a veroorzaakt door of ontstaan uit de volgende zaken zijn uitgesloten van de dekking:

 • Molest
 • Atoomkernreacties
 • Aardbeving
 • Vulkanische uitbarsting
 • Overstroming
 • Opzet

De dekking is uitsluitend van toepassing op gebouwen die van steen zijn gebouwd met harde dakbedekking. Uitdrukkelijk wordt bepaald dat verlies of diefstal van zaken welke zijn verzekerd onder de muziek - en uniformenverzekering van de dekking zijn uitgesloten.

Eigen risico

Wanneer aan de voorwaarden uit de polisvoorwaarden is voldaan, is het eigen risico nihil.

Wanneer niet aan de voorwaarden uit de polisvoorwaarden is voldaan, geldt een eigen risico van 10% van het bruto te vergoeden schadebedrag met een minimum van EUR 2.500,- en een maximum van EUR 5.000,-.

Jaarpremie

2,75‰ over het verzekerd bedrag met een minimumpremie van EUR 62,50. Boven EUR 300.000,- premie nader in overleg met verzekeraar.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Een van de meest fanatieke fans van uw koorvereniging maakt video-opnames van alle optredens. Een keer per maand hebben de leden de mogelijkheid om de opnames te bekijken. Na afloop van de vertoning gaan de leden naar huis zonder dat er nog naar de televisie wordt omgekeken. Die nacht vat de televisie vlam, doordat deze in de stand-by stand is blijven staan. Het gehele clubgebouw gaat in vlammen op.

In dit geval worden de herstelkosten vergoed.

Belangrijke documenten