Gebouwen

De activiteiten van uw koorvereniging vinden doorgaans plaats in een bruisend clubgebouw. Het ligt voor u als bestuurder voor de hand om deze gebouwen goed te verzekeren. De gebouwenverzekering biedt dekking voor schade aan gebouwen die eigendom zijn van de koorverenigingen.

Verzekerd onder deze verzekering is o.a.:

 • brand, ontploffing, blikseminslag en schade door vliegtuigen
 • storm (windsnelheid van ten minste 14m per seconde)
 • olie, hagel en sneeuw
 • water
 • het breken van aquaria
 • het doorbreken van de geluidsbarrière
 • rook en roet, onvoorzien uit verwarmingsinstallaties
 • afgevallen of uitgestroomde lading
 • paarden, vee en huisdieren, voor zover geen eigendom van de verzekerde
 • het omvallen van kranen of heistellingen
 • het breken van ruiten, schade aan ruiten zelf is niet gedekt
 • ongeregeldheden
 • kappen en snoeien van bomen
 • aardverschuiving, meteoorstenen
 • inbraak of poging daartoe, sporen van buitenbraak dienen te worden aangetoond
 • overval, beroving en/of afpersing
 • aanrijding en aanvaring

Herbouwwaarde

Het verzekerde bedrag dient gelijk te zijn aan de herbouwwaarde, die dient te worden vastgesteld onder verantwoordelijkheid van verzekerde. Het verzekerde bedrag wordt geïndexeerd conform het indexcijfer voor bouwkosten, vastgesteld door het CBS. Een mogelijkheid voor het vaststellen van de herbouwwaarde is een taxatie door een onpartijdig en beëdigd deskundige. De kosten van taxatie komen voor rekening van de verzekerde.

Uitsluitingen

Schade o.a. veroorzaakt door of ontstaan uit de volgende zaken zijn uitgesloten van de dekking:

 • fundamenten
 • hagel, sneeuw en regen, welke is binnengedrongen door openstaande of opengebroken deuren, ramen of luiken, tenzij dit een gevolg is van een van buitenkomend onheil
 • overstroming (bezwijken van dijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen)
 • opzet of met goedvinden van verzekerde
 • molest
 • atoomkernreacties
 • aardbeving of vulkanische uitbarsting

Deze dekking is uitsluitend van toepassing op gebouwen die van steen zijn gebouwd met harde dakbedekking.

Optionele glasdekking

De mogelijkheid bestaat de verzekering uit te breiden met een glasdekking. De premietoeslag is EUR 0,25 per duizend per jaar over het verzekerde bedrag.

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt EUR 500,- per gebeurtenis. U heeft de mogelijkheid om het eigen risico te verhogen naar EUR 1.250,- per gebeurtenis. U ontvangt dan een premiekorting van 10%.

Jaarpremie

Tot een verzekerd bedrag van EUR 340.335,-
0,15% over het verzekerd bedrag

Vanaf een verzekerd bedrag EUR 340.335,-
0,1% over het verzekerd bedrag

Glas dienende tot lichtdoorlating is meeverzekerd tegen 0,025% over het verzekerd bedrag.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Voorafgaand aan een jaarlijks concert worden de leden van de koorvereniging door een taxibus opgehaald. Terwijl alle leden voor het verenigingsgebouw klaar staan, maakt het chauffeur een beetje een onhandig manoeuvre met de bus, terwijl hij probeert te keren. Hierdoor raakt de bus de gevel van het gebouw.

In In dit geval worden de reparatiekosten aan het gebouw op de gebouwenverzekering vergoed.

Belangrijke documenten