Schade melden

Meld hier uw schade aan voor KNN.

Schadeformulieren

Als u onverhoopt een schade heeft dan vragen wij u deze zo snel mogelijk aan ons door te geven. U kunt hiervoor gebruik maken van ons schadeformulieren:

Direct contact

Bij schade van meer dan EUR 450,- dient u direct contact op te nemen met Aon Klantenadvies, zodat eventueel een expert ingeschakeld kan worden.

Schadeformulier

Om de schade aan te melden kunt u een schadeformulier ongeval aanmelden invullen. Dit formulier moet altijd ondertekend worden door de secretaris of één van de bestuursleden van de vereniging.

Aon Verzekeringen
t.a.v. afdeling Schade
Postbus 3234
4800 DE Breda

U kunt ook contact opnemen met de afdeling Schade van Aon.
Telefoonnummer: 088 - 343 45 50
E-mailadres: claims.nederland@aon.nl

Ongevallenverzekering

Voor een schademelding op een ongevallenverzekering geldt het volgende:

  • Ingeval van overlijden dient hiervan binnen 48 uur telefonisch aangifte te worden gedaan bij Aon Verzekeringen
  • Bij een kans op blijvende invaliditeit dient binnen 8 dagen na het ongeval hiervan schriftelijk melding te worden gedaan

Om de schade aan te melden kunt u hiervoor gebruik maken van ons ongevallen schadeformulier. U kunt dit volledig ingevulde en ondertekende schadeformulier sturen naar:

Aon Verzekeringen
t.a.v. afdeling Schade
Postbus 3234
4800 DE Breda