Reisongevallen

Leden van muziekbonden en verenigingen zijn vaak onderweg. Tijdens het reizen, gedurende optredens of het wachten voor een optreden kan er jammer genoeg een ongelukje gebeuren. De reis-ongevallenverzekering verzekert de leden en vrijwilligers die aangesloten zijn bij uw vereniging of muziekbond hiervoor. De dekking geldt uiteraard ook voor alle bestuursleden.

Deze verzekering is geldig tijdens:

 • repetities
 • optredens, uitvoeringen en excursies
 • bestuurs- en ledenvergaderingen

Uitsluitingen

Uitgesloten van deze verzekering zijn o.a. de gevolgen van:

 • Opzet
 • Gebruik van alcohol
 • Genees- en genotmiddelen anders dan op medisch voorschrift
 • Schade, verlies of diefstal van voorwerpen die zijn verzekerd of verzekerd kunnen worden onder de instrument- en uniformverzekering
 • Als de verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen om diefstal, vermissing en beschadiging te voorkomen

Verzekerde bedragen en risico per persoon

 • € 12.500,- bij overlijden ten gevolge van een ongeval
 • € 25.000,- bij blijvende algehele invaliditeit ten gevolge van een ongeval (gedeeltelijke uitkering bij gedeeltelijke invaliditeit)
 • € 25.000,- voor reishulpverlening
 • € 1.500,- voor persoonlijke bezittingen en zakelijke uitrusting (geld tot € 250,-)
 • € 1.500,- voor medische kosten

Eigen risico

Er geldt alleen een eigen risico € 25,- per gebeurtenis bij schade onder reisbagage.

De jaarpremie bedraagt € 0,74 per persoon.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Al enige maanden geleden is er een plank los gaan zitten in het podium waar op de muziekvereniging elke week repeteert. Op een zekere dag wordt één van de trompettisten door de dirigenten naar voren geroepen om een solo te spelen. In zijn enthousiasme struikelt hij over de plank. Gelukkig heeft hij alleen een schaafwond aan zijn knie. De trompet heeft een grotere schade opgelopen en is niet meer te gebruiken. De muzikant stelt de vereniging aansprakelijk voor de gelede schade.

In dit geval wordt de schade door de aansprakelijkheidsverzekering vergoed.

Belangrijke documenten