Instrumenten- en uniformen

Of het nu gaat om muziekinstrumenten, een dure geluidsinstallatie of een aantal exclusieve uniformen. De instrumenten- en uniformenverzekering biedt een uitstekende dekking. Als muziekbond of vereniging heeft u de mogelijkheid om muziekinstrumenten tot maar liefst EUR 300.000,- per vereniging (EUR 15.000,- per object) te verzekeren. Hogere verzekerde bedragen zijn op aanvraag. Neemt u hiervoor contact op met Aon.

De omvang van de dekking geldt voor de schade aan de verzekerde voorwerpen ongeacht hoe deze veroorzaakt is. Ook is het verloren gaan of vermist raken van de voorwerpen gedekt.

 • Per muziekvereniging is het totaal verzekerde bedrag maximaal EUR 300.000,-
 • Per voorwerp geldt een maximum van EUR 15.000,- (hogere verzekerde bedragen zijn op aanvraag)
 • De muziekbond of vereniging bepaalt zelf welke voorwerpen wel of niet verzekerd worden
 • Gehuurde/geleende instrumenten kunnen worden meeverzekerd. U dient op de lijst van verzekerde voorwerpen aan te geven welke instrumenten gehuurd of geleend zijn

Uitsluitingen

Inzake de muziekinstrumentenverzekering is er een aantal uitsluitingen. In geval van schade worden de onderstaande zaken niet vergoed.

 • Tijdens reparatie, reiniging of bewerking
 • Door opzet van de eigenaar
 • Door enig geleidelijk inwerkende invloed, zoals mot en ander ongedierte
 • Aan trommelvellen, balgen, haren, snaren, rietjes, alsmede schade ontstaan door krassen en schrammen
 • Aan elektrische instrumenten ten gevolge van kortsluiting, overbelasting, te hoge spanning
 • Zelfverhitting, stroomlekken e.d., tenzij hierdoor brand of explosie ontstaat
 • Kosten van reiniging van uniformen indien vervuiling is ontstaan door/tijdens normaal gebruik

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Jaarpremie

Muziekinstrumenten en uniformen 5,2‰ over het verzekerd bedrag
Geluidsinstallaties 9,36‰ over het verzekerd bedrag

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Vier keer per jaar vinden er belangrijke landelijke concoursen plaats waar een muziekvereniging met al haar leden aan deelneemt. Tijdens de halve finales van één van deze wedstrijden laat een muzikant haar klarinet uit haar handen glippen. Tijdens deze gelegenheid heeft ze gebruik gemaakt van een klarinet van de vereniging, omdat ze zelf nog niet beschikt over een eigen klarinet. Het instrument loopt door de val schade op. De klarinet hoeft echter alleen gerepareerd te worden, alvorens deze weer bruikbaar is.

In dit geval worden de reparatiekosten vergoed.

Belangrijke documenten