WBTR

Bestuurdersaansprakelijkheid voor uw vereniging of stichting? Bent u de hoogte van alle gevolgen van de WBTR voor u en uw mede bestuurders?

Lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid

Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u het privévermogen van u en uw medebestuurders. De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van alle bestuurders van een door derden geleden vermogenschade als gevolg van een fout. Deze persoonlijke aansprakelijkheid geldt voor alle bestuursleden, ongeacht welk bestuurslid de fout heeft begaan. U kunt het gehele bestuur vanaf EUR 145,67 verzekeren!

Deze verzekering kan alleen door muziekverenigingen worden afgesloten. Indien u als muziekbond deze verzekering wenst af te sluiten, kunt u contact opnemen met Aon.

De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerde in de hoedanigheid van bestuurder of toezichthouder voor door derden geleden schade, als gevolg van een fout.

Onder de verzekerden van deze verzekering worden verstaan de muziekverenigingen met:

  • Huidige bestuurders en toezichthouders
  • Afgetreden of toegetreden bestuurders (tijdens looptijd verzekering)
  • De rechtsopvolgers van de bestuurders in geval van overlijden
  • De rechtsopvolgers of wettelijke vertegenwoordigers van de bestuurders in geval van faillissement

Deze verzekering kan alleen door muziekverenigingen worden afgesloten. Indien u als muziekbond deze verzekering wenst af te sluiten, kunt u contact opnemen met Aon.

Uitsluitingen

Uitgesloten is o.a. aansprakelijkheid door:

  • De schade welke door verzekerde opzettelijk is veroorzaakt
  • Schade aan zaken of personen
  • Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade waarbij de voor zichzelf enig op geld te waarderen voordeel, wilden behalen, zonder dat zij er recht op hadden

Voor schade aan zaken of personen geldt de aansprakelijkheidsverzekering. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de zuivere vermogensschade.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Aan de hand van de onderstaande tabel kunt u de diverse premies aflezen die gelden voor de bestuurderaansprakelijkheidsverzekering.

Welke premie is voor uw bestuur van toepassing?

De omvang van uw balanstotaal en het gewenste verzekerde bedrag zijn belangrijk voor het bepalen van de premie.

Vb: uw vereniging heeft een balanstotaal van EUR 400.000 en u wenst een verzekerd bedrag van EUR 250.000. De jaarpremie voor uw vereniging bedraagt dan EUR 145,67

Balanstotaal/Verzekerd bedrag€ 250.000€ 500.000€ 1.000.000€ 1.200.000€ 1.500.000€ 2.500.000
< € 500.000 € 145,67 € 196,67 € 268,97 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
< € 1.000.000 € 153,33 € 214,67 € 296,67 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
< € 2.000.000 € 168,67 € 222,33 € 306,67 € 322,00 € 352,67 n.v.t.
< € 3.000.000 € 214,67 € 283,67 € 375,67 € 406,33 € 460,00 € 575,00
< € 5.000.000 € 237,67 € 306,67 € 421,67 € 452,33 € 506,00 € 628,67
< € 10.000.000 € 314,33 € 398,67 € 536,67 € 567,33 € 605,67 € 690,00

Premie is per jaar en exclusief 21% assurantiebelasting en poliskosten.

De penningmeester van uw muziekvereniging past goed op de gelden. Toch gaat hij in zijn enthousiasme zo ver dat hij het positieve saldo op een risicovolle wijze gaat beleggen, namelijk tijdens de paardenrennen. Dit gaat na verloop van tijd niet goed en de vereniging stevent op een faillissement af. Niet alleen de penningmeester is nu aansprakelijk, doch ook de overige bestuursleden kunnen door de vereniging en de externe schuldeisers (o.a. de fiscus) in hun persoonlijke vermogen worden aangesproken.

In dit geval zijn de overige bestuursleden verzekerd, waardoor de schade die zij lopen door de verzekeraar wordt vergoed.

Belangrijke documenten