WBTR

Bestuurdersaansprakelijkheid voor uw vereniging of stichting? Bent u de hoogte van alle gevolgen van de WBTR voor u en uw mede bestuurders?

Lees meer

Bedrijfsaansprakelijkheid

Tijdens repetities, vergaderingen en optredens van muziekverenigingen kunnen er dingen mis gaan waar de muziekvereniging aansprakelijk voor kan worden gesteld. Daarom heeft Aon voor de leden van de KNMO een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ingekocht. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de vereniging voor door derden geleden schade.

Deze verzekering kan alleen door muziekverenigingen worden afgesloten. Indien u als muziekbond deze verzekering wenst af te sluiten, kunt u contact opnemen met Aon.

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor door derden geleden schade, inclusief op geld waardeerbare gevolgschade en smartengeld.

De verzekering is van kracht gedurende alle verenigingsactiviteiten, zoals:

  • Repetities
  • Optreden/uitvoering
  • Bestuurs- en ledenvergadering

Verzekerden

Muziekverenigingen, alsmede hun bestuursleden, de leden van de vereniging en degene(n) zoals nader omschreven in de voorwaarden. Deze verzekering kan alleen door muziekverenigingen worden afgesloten. Indien u als muziekbond deze verzekering wenst af te sluiten, kunt u contact opnemen met Aon.

Uitsluitingen

Uitgesloten van deze verzekering zijn o.a. de gevolgen van:

  • Opzet
  • Schade door motorvoertuigen

Verzekerde bedragen en risico

€ 2.500.000,- maximum per aanspraak ter dekking van het aansprakelijkheidsrisico; met een maximum van EUR 5.000.000,- per verzekeringsjaar;
€ 50.000,- maximum per aanspraak tot vergoeding van schade aan zaken onder opzicht, met een maximum van EUR 100.000,- per verzekeringsjaar.

Eigen risico

€ 25,- per aanspraak voor zaakschade.
€ 250,- er aanspraak voor opzichtschade.

De jaarpremie bedraagt € 0,96 per persoon. Premie is per jaar en exclusief 21% assurantiebelasting en poliskosten.

Al enige maanden geleden is er een plank los gaan zitten in het podium waar op de muziekvereniging elke week repeteert. Op een zekere dag wordt één van de trompettisten door de dirigenten naar voren geroepen om een solo te spelen. In zijn enthousiasme struikelt hij over de plank. Gelukkig heeft hij alleen een schaafwond aan zijn knie. De trompet heeft een grotere schade opgelopen en is niet meer te gebruiken. De muzikant stelt de vereniging aansprakelijk voor de gelede schade.

In dit geval wordt de schade door de aansprakelijkheidsverzekering vergoed.

Belangrijke documenten