Schade melden

Meld hier uw schade aan voor KNMO.

Schadeformulieren

Als u onverhoopt een schade heeft dan vragen wij u deze zo snel mogelijk aan ons door te geven. U kunt hiervoor gebruik maken van ons schadeformulier.

Direct contact

Bij schade van meer dan EUR 450,- dient u direct contact op te nemen met Aon Klantenadvies, zodat eventueel een expert ingeschakeld kan worden.

Schadeformulier

Om de schade aan te melden kunt u een schadeaangifteformulier invullen. Dit formulier moet altijd ondertekend worden door de secretaris of één van de bestuursleden van de vereniging. Schade op uw aansprakelijkheidsverzekering kunt u eenvoudig doorgeven met behulp van het online schadeformulier.

Aon Verzekeringen
t.a.v. afdeling Schade
Postbus 3234
4800 DE Breda

U kunt ook contact opnemen met de afdeling Schade van Aon.
Telefoonnummer: 088 - 343 45 50
E-mailadres: claims.nederland@aon.nl

Ongevallenverzekering

Voor een schademelding op een ongevallenverzekering geldt het volgende:

  • Ingeval van overlijden dient hiervan binnen 48 uur telefonisch aangifte te worden gedaan bij Aon Verzekeringen
  • Bij een kans op blijvende invaliditeit dient binnen 8 dagen na het ongeval hiervan schriftelijk melding te worden gedaan

Om de schade aan te melden kunt u hiervoor gebruik maken van ons ongevallen schadeformulier. U kunt dit volledig ingevulde en ondertekende schadeformulier sturen naar:

Aon Verzekeringen
t.a.v. afdeling Schade
Postbus 3234
4800 DE Breda