WGA

De WGA in het kort

Als werkgever heeft u de verplichting een zieke werknemer twee jaar lang door te betalen. Na twee jaar ziekte bepaalt het UWV wat een arbeidsongeschikte werknemer nog kan verdienen. Ligt het inkomen van de werknemer tussen 35 en 80% van het laatstverdiende loon? En is er voldoende herstelkans? Dan valt de werknemer onder de WGA-regeling. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Ook volledig arbeidsongeschikte werknemers met voldoende herstelkans vallen onder de WGA.

Iedere werkgever heeft een keuze: het risico zelf dragen (en eventueel bij een verzekeraar onderbrengen) of het risico onderbrengen bij het UWV. Als u zelf het risico draagt, houdt dit in dat u als werkgever de eerste 10 jaar van uw arbeidsongeschikte werknemer verantwoordelijk bent voor zijn WGA-uitkering. U kunt alleen eigenrisicodrager worden voor werknemers die op hun eerste ziektedag bij u in dienst zijn en/of waren.

Eigenrisicodragen voor de WGA: een oplossing voor u?

Het klinkt ideaal: meer grip op de reïntegratie van werknemers en de instroom in de WGA beperken. Het kan als eigenrisicodrager. Tegelijk vragen de inspanningen die hiervoor nodig zijn om een investering. Vraag is dus wat de beste oplossing is. Het antwoord is voor iedere werkgever anders. Aon zoekt de oplossing die bij u past. 

Eigenrisicodragerschap: meer grip

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de kosten van werknemers die instromen in de WGA. Dit geldt voor vaste contracten en sinds 2014 ook voor tijdelijke en flexibele arbeidscontracten. Eigenrisicodragen voor de WGA is tot 2016 alleen mogelijk voor de vaste contracten. Vanaf 2016 kan dat ook voor de instroom vanuit tijdelijke en flexibele contracten. Beide stelsels, WGA vast en WGA flex, worden dan namelijk samengevoegd.

Eigenrisicodragerschap betekent:

  • zelf verantwoordelijk voor activiteiten voor reïntegratie;
  • het initiatief nemen in de begeleiding van (ex-)werknemers tijdens hun arbeidsongeschiktheid;
  • meer grip op instroom in de WGA en daarmee op de premiekosten voor arbeidsongeschiktheid.

Diensten

WGA-eigenrisicodragen is een strategische keuze. Waarbij u ook rekening moet houden met veranderende wet- en regelgeving. Aon helpt u bij het in kaart brengen van de impact en alle risico's.